Risk för gräsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Författningar 2023

Författningarna publiceras som webbsidor och som utskrivbara pdf-filer.

 • 10FS 2023:01


  Länsstyrelsen i Blekinge län
  Upphävande av strandskydd för del av fastigheten Stora Kulleryd 2:2 i Ronneby kommun

 • 10FS 2023:02


  Länsstyrelsen i Blekinge län
  Upphävande av strandskydd för del av fastigheten Möcklö 10:1 i Karlskrona kommun

 • 10FS 2023:03


  Länsstyrelsen i Blekinge län
  Upphävande av strandskydd för del av fastigheten Senoren 9:13 i Karlskrona kommun

 • 10FS 2023:04


  Länsstyrelsen i Blekinge län
  Beslut om upphävande av strandskydd för del av fastighet Holje 1:38, Olofströms kommun.

 • 10FS 2023:05


  Länsstyrelsens i Blekinge län
  Föreskrifter om ankrings- dyk- och fiskeförbud inom vattenområde söder om Bollö i Blekinge skärgård;

 • 10FS 2023:06


  Länsstyrelsens i Blekinge län sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i Blekinge län med vissa lokala trafikföreskrifter och föreskrifter om bärighetsklasser;
 • 10FS 2023:07


  Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrifter om tillfällig avlysning av del av Mörrumsån i Karlshamns kommun;
 • 10FS 2023:08


  Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrifter om ankringsförbud inom vattenområde vid Mulö sund i Karlshamns kommun;

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30