Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2023:01

Länsstyrelsen i Blekinge län
Upphävande av strandskydd för del av fastigheten Stora Kulleryd 2:2 i Ronneby kommun

beslutad den 2 februari 2023.

Utkom den 2 feb 2023

Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 7 kap. 18 § punkten 1 miljöbalken, strandskyddet för del av fastigheten Stora Kulleryd 2:2 i Ronneby kommun.

Detta beslut kan överklagas till Regeringen, Klimat- och näringslivsdepartementet. Skrivelsen ska skickas till Länsstyrelsen, 371 86 Karlskrona inom tre veckor från den dag kungörelse om beslutet varit införd i ortstidning. Handlingarna finns tillgängliga på Länsstyrelsens hemsida och centraldiariet, 511-289-23.

INGER HANSSON

ANNICA KARLSSON

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss