Aktuella vädervarningar i Blekinge länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2023:21

Länsstyrelsen i Blekinge län

föreskrift om upphävande av Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift (10FS 2023:15) om eldningsförbud

Beslutad den 18 juli 2022.

Länsstyrelsen i Blekinge län föreskriver, med stöd av 2 kap. 7 § förord-ningen (2003:789) om skydd mot olyckor, att Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift (10FS 2023:15) om eldningsförbud ska upphöra att gälla den 18 juli 2023 kl. 16.00.

På Länsstyrelsens vägnar

ULRICA MESSING (LANDSHÖVDING)

MATHIAS ANDERSSON (TIB)

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss