Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2023:09 - Upphävd

Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrifter om ankringsförbud inom vattenområde vid Mulö sund i Karlshamns kommun

beslutade den 12 april 2023.
(258-1915-2023)

Utkom från trycket den 12 april 2023

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300) följande.

1 § Ankringsförbud ska gälla 50 meter på var sida om högspänningskabel vid Mulö sund, se bifogad karta för illustration. Förbudet har positioner enligt nedan. Positionerna anges i koordinatsystemet WGS-84.

  1. 56° 9,2270´N 14° 57,2800´E
  2. 56° 9,1451´N 14° 57,2573´E

2 § One Nordic AB är ansvarig för att sjövägmärken sätts upp och underhålls.
Sjövägmärkena ska placeras och utformas enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken.
___________

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2023.
  2. Genom föreskrifterna upphävs Länsstyrelsens i Blekinge läns föreskrifter (10FS 2023:8) om ankringsförbud inom vattenområde vid Mulö sund i Karlshamns kommun.

På Länsstyrelsens vägnar

HELENA MORGONSKÖLD

Kristina Nordenson

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss