Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2023:13

Länsstyrelsen i Blekinge län

Föreskrifter om tillfälliga lokala sjötrafikföreskrifter om avlysning av vatten under genomförande av Swimrun 2XU Challenge i Karlshamns kommun;

beslutad den 10 maj 2023.
(258-5876-2022)

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 2 - 2 a §§ sjötrafikförordningen (1986:300) begränsningar i rätten att utnyttja vattenområde i Karlshamns kommun, se med rosa markerade områden på bilagd karta. Förbud att utnyttja vattenområdet gäller för all sjötrafik som inte är delaktig i arrangemanget. De tillfälliga sjötrafikföreskrifterna ska gälla på de i bilagd karta markerade sträckorna med nummer 1 kl. 11-14 och med nummer 2 kl. 12-17 lördagen den 22 juli 2023.

Fartyg som anges i 2 kap. 7 § sjötrafikförordningen är undantagna från förbudet.
Bilaga: karta

Dess föreskrifter gäller enbart den 22 juli 2023.

På Länsstyrelsens vägnar

HELENA MORGONSKÖLD

ANNE-LI JOHANSSON

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss