Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2023:02

Länsstyrelsen i Blekinge län
Upphävande av strandskydd för del av fastigheten Möcklö 10:1 i Karlskrona kommun

beslutad den 2 februari 2023.

Utkom den 2 feb 2023

Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 7 kap. 18 § punkten 1 miljöbalken, strandskyddet för del av fastigheten Möcklö 10:1 i Karlskrona kommun.

Detta beslut kan överklagas till Regeringen, näringsdepartementet. Skrivelsen ska skickas till Länsstyrelsen, 371 86 Karlskrona inom tre veckor från den dag kungörelse om beslutet varit införd i ortstidning. Handlingarna finns tillgängliga på Länsstyrelsens hemsida och centraldiariet, 511-166-23.

INGER HANSSON

ANNICA KARLSSON

Kontakt