Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2023:05

Länsstyrelsens i Blekinge län
Föreskrifter om ankrings- dyk- och fiskeförbud inom vattenområde söder om Bollö i Blekinge skärgård;

beslutade den 14 februari 2023.
(258-3585-2022)

10FS 2023:5

Utkom från trycket den 14 februari 2023

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300) följande.
1 § Förbud mot ankring, icke-militär dykning och fiske ska gälla inom ett område söder om Bollö i Blekinge skärgård, se bifogad karta för illustration samt koordinater.

2 § Karlskrona kommun är ansvarig för att sjövägmärken sätts upp och underhålls.
Sjövägmärkena ska placeras och utformas enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken.
___________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2023.

På Länsstyrelsens vägnar

ULRICA MESSING


Kristina Nordenson

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss