Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2023:25

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om förbud för allmänheten att vistas inom förorenade områden i Sölvesborgs kommun

beslutad den 31 oktober 2023 (452-5306-2023)

Utkom den 31 oktober 2023

Länsstyrelsen i Blekinge län föreskriver, med stöd av 4 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617), följande.

  1. § Det är förbjudet för allmänheten att vistas inom de landområden i Sölvesborgs kommun som förorenats av oljeutsläpp till följd av fartygshaveri och som framgår av markering i bilaga 1 till denna författning. Förbudet gäller tills vidare.
  2. § Förbudet gäller inte statliga och kommunala myndigheter som utför uppgifter inom området eller uppdragstagare som utför uppgifter för någon statlig eller kommunal myndighets räkning.
  3. § Sölvesborgs kommun får besluta om undantag från förbudet i enskilda fall.

__________________

  1. Denna föreskrift träder i kraft den 1 november 2023.
  2. Genom denna författning upphävs Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om vistelseförbud (10FS 2023:24).

På länsstyrelsens vägnar

HELENA MORGONSKÖLD

BJÖRN FREDLJUNG

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss