Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Länets författningssamling

Här hittar du länets författningssamling. Den innehåller bland annat Länsstyrelsens föreskrifter om sjötrafik, naturreservat och strandskydd.

Om en digital version av en föreskrift inte stämmer med en tryckt version, är det den tryckta som gäller.

Författningar utgivna 2021 och framåt

Författningarna är publicerade årsvis som webbsidor.

Författningar 2023

Författningar 2022

Författningar 2021

Länsstyrelsen får efter ansökan från myndigheter, kommuner eller enskilda personer meddela föreskrifter för sjötrafiken på vattenområden inom länet. Sådana föreskrifter kan vara:

  1. fartbegränsningar
  2. förbud mot ankring
  3. begränsning i rätten att utnyttja vattenområde för båttävling, vattenskidåkning etc
  4. andra begränsningar som behövs från miljösynpunkt, säkerhetsskäl eller liknande

Permanenta sjötrafikföreskrifter i Blekinge:

Grundföreskrift
Ändringar i grundföreskriften

Senaste föreskriften

11 maj 2023: 10 FS 2023:13 Länsstyrelsen blekinges föreskrifter om tillfälliga lokala sjötrafikföreskrifter om avlysning av vatten under genomförande av Swimrun 2XU Challenge i Karlshamns kommun Pdf, 97.5 kB.

10 maj 2023: 10FS 2023:12 Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja vattenområde i Ronneby kommun, del av Ronnebyån Pdf, 95.3 kB.

14 juli 2022: 10FS 2022:17 Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrifterom förbud mot obehörig trafik i vattenområden vid hamnområdena Stilleryd och Oxhaga i Karlshamns kommun. Pdf, 451.9 kB.

29 juni 2021: 10FS 2021:12 Länsstyrelsen Blekinges tillfälliga lokala trafikföreskrifter om avlysning av vatten i del av vattenområde i Borgmästarefjärden, Karlskrona kommun

29 juni 2021: 10FS 2021:11 Länsstyrelsen Blekinges tillfälliga lokala sjötrafikföreskrifter om avlysning av vatten under genomförande av Swimrun 2XU Island Challenge i Karlshamns kommun

18 november 2020: 10FS 2020:17 Föreskrift om ändring i länsstyrelsens föreskrifter (10 FS 2019:7) om sjötrafiken inom vissa vattenområden i Blekinge län Pdf, 97.5 kB.

10 mars 2020: 10FS 2020:3 Länsstyrelsen Blekinges lokala sjötrafikföreskrifter om förbud mot ankring i Hälleviksbukten och Nogersund-Hanö i Sölvesborgs kommun Pdf, 273.8 kB.

3 december 2019: 10FS 2019:19 Länsstyrelsen Blekinges tillfälliga lokala sjötrafikföreskrifter om avlysning av vatten under genomförande av Swimrun 2XU Island Challange i Karlshamns kommun Pdf, 2 MB.

17 maj 2019: 10FS 2019:9 Länsstyrelsens i Blekinge län tillfälliga lokala sjötrafikföreskrifter för avlysning av vatten under genomförande av swimrun 2XU Island Challange i Karlshamns kommun Pdf, 2.3 MB.

13 maj 2019: 10 FS 2019:7 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om sjötrafiken inom vissa vattenområden i Blekinge län Pdf, 7.9 MB.

13 maj 2019: 10 FS 2019:6 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om vattenområden för användning av vattenskoter i Blekinge län Pdf, 1.4 MB.

19 juli 2018: 10 FS 2018-18 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde i Borgmästarefjärden, Karlskrona kommun Pdf, 575.6 kB, öppnas i nytt fönster.

29 juni 2018: 10FS 2018:14 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om ankringsförbud inom vattenområde i Karlshamns kommun Pdf, 497.1 kB, öppnas i nytt fönster.

5 april 2018: 10 FS 2018:9 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde i Vämöviken, Karlskrona kommun (PDF) Pdf, 18.4 kB, öppnas i nytt fönster.

10 juli 2017: 10 FS 2017:18 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att nyttja del av vattenområde vid Långö i Karlskrona kommun (PDF) Pdf, 306.3 kB, öppnas i nytt fönster.

29 juni 2017: 10 FS 2017:17 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde i Borgmästarefjärden, Karlskrona kommun, samt dispens från permanenta sjötrafikföreskrifter om förbud mot trafik med segelbåt/segelbräda vid Stumholmen (PDF) Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

10 FS 2006:2 Fartbegränsning vid Verköbron i Karlskrona kommun

10 FS 2007:38 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om vattenområden för användning av vattenskoter i Blekinge län

10 FS 2010:36
Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om begränsning av farleden vid Hasslöbron i Karlskrona kommun

10 FS 2012:20
Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om begränsning i rätten att utnyttja vattenområde vid Kungsbron, Karlskrona kommun

10 FS 2012:28
Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om tillfällig avstängning av del av Stumholmsbadet, Karlskrona kommun

10 FS 2013:1
Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om avlysning av del av Mörrumsån i Karlshamns kommun

10 FS 2014:4
Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrift om begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde i Borgmästarefjärden, Karlskrona kommun

10 FS 2014:7
Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om sjötrafiken inom vissa vattenområden i Blekinge län

10 FS 2015:3 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde i Borgmästarefjärden, Karlskrona kommun

10 FS 2015:3 kartbilaga

10 FS 2015:4 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om avlysning av vattenområde, Karlshamns kommun

10 FS 2015:4 kartbilaga

10 FS 2015:6 Länsstyrelsens i Blekinge län permanenta föreskrifter om ankringsförbud i Karlshamns kommun

10 FS 2015:6 kartbilaga

10 FS 2015:7 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om avlysning av vattenområde, Karlshamns kommun

10 FS 2015:7 kartbilaga

10 FS 2015:10 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om avlysning av vattenområde i Karlskrona kommun

10 FS 2015:11 Länsstyrelsens i Blekinge län permanenta föreskrifter om fartbegränsning för sjötrafiken i Sölvesborgsviken, Sölvesborgs kommun

10 FS 2015:11 kartbilaga


10 FS 2015:16 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om avlysning av vattenområde, Karlshamns kommun .


10 FS 2015:20 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja vattenområde vid Borgmästarfjärden, samt dispens från gällande bestämmelser om förbud mot trafik med segelbåt vid Stumholmens badplats, Karlskrona kommun.

Kartbilaga till 2015:20.

10 FS 2016:3 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om avlysning av del av Mörrumsån i Karlshamns kommun

10 FS 2016:3 Kartbilaga

10 FS 2016:6 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde i Borgmästarefjärden, Karlskrona kommun - Har upphört

Författningen kungörs för att den ska bli känd för allmänheten. Den får då ett löpnummer, och vi skickar kopior till bland annat kommunerna i länet och till kommunbiblioteken.

Blekinges författningssamling

Författningarna är publicerade som pdf-dokument nedan.

Om författningen är utgiven före 2021 kan du använda webbplatsens sökmotors filtrering på filer för att lättare hitta den författning som du letar efter.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
10FS 2020:01 Länsstyrelsen i Blekinge län upphäver strandskyddet för del av fastigheten Hallarum 5:11 i Karlskrona kommun.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2020-01-30 15.52
10FS 2020:2 Länsstyrelsen i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd för fastigheten Senoren 3:16 i Karlskrona kommun, Blekinge län.pdf Pdf, 388.5 kB. 388.5 kB 2020-03-09 15.03
10FS 2020:3 Länsstyrelsen Blekinges lokala sjötrafikföreskrifter om förbud mot ankring i Hälleviksbukten och Nogersund-Hanö i Sölvesborgs kommun.pdf Pdf, 273.8 kB. 273.8 kB 2020-03-11 13.34
10FS 2020:4 Länsstyrelsen Blekinges sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i Blekinge län med vissa lokala trafikföreskrifter och föreskrifter om bärighetsklasser.pdf Pdf, 1002.6 kB. 1002.6 kB 2020-03-30 15.23
10FS 2020:5 Länsstyrelsen Blekinges föreskrift om avlysning av del av Mörrumsån i Karlshamns kommun.pdf Pdf, 592.1 kB. 592.1 kB 2020-04-15 10.46
10FS 2020:6 Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om eldningsförbud.pdf Pdf, 107.9 kB. 107.9 kB 2020-04-17 11.48
10FS 2020:7 Länsstyrelsen i Blekinge län upphäver strandskyddet för del av fastighet Tjurkö 2:55 i Karlskrona kommun.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2020-05-13 11.39
10FS 2020:8 Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om eldningsförbud.pdf Pdf, 110.5 kB. 110.5 kB 2020-05-29 14.09
10FS 2020:9 Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om eldningsförbud.pdf Pdf, 106.3 kB. 106.3 kB 2020-06-12 12.41
10FS 2020:10 Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrifter i beslut om komplettering av ordningsföreskrifterna för naturreservatet Hanö i Sölvesborgs kommun.pdf Pdf, 164.7 kB. 164.7 kB 2020-06-29 10.17
10FS 2020:11 Föreskrift jakttider 20-21(14789987).pdf Pdf, 96.1 kB. 96.1 kB 2020-08-05 08.36
10FS 2020:12 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om utvidgning av naturreservatet Mörrumsåns dalgång i Karlshamns och Olofströms kommuner.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2020-10-20 13.30
10FS 2020:13 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i nytt beslut för naturreservatet Steneryd i Karlskrona kommun.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2020-10-28 08.17
10FS 2020:15 Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om förbud mot vissa sammankomster och tillställningar för att motverka spridningen av det nya coronaviruset.pdf Pdf, 122.2 kB. 122.2 kB 2020-10-30 13.30
10FS 2020:14 Länsstyrelsen i Blekinge län upphäver strandskydd för fastigheten Hålan 18:99 i Karlskrona kommun, Blekinge län.pdf Pdf, 111.6 kB. 111.6 kB 2020-11-05 08.44
10FS 2020:16 Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om förbud för allmänheten att vistas inom ett område kring Snittingefallet i Bräkne Hoby, Ronneby kommun.pdf Pdf, 943.4 kB. 943.4 kB 2020-11-16 15.55
10FS 2020:17 Ändring av gällande sjötrafikföreskrifter.pdf Pdf, 97.5 kB. 97.5 kB 2020-11-18 09.56
10FS 2020:18 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Mörrumsåns övre dalgång i Karlshamns och Olofströms kommuner.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2020-11-19 15.47
10FS 2020:19 Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om förbud mot vissa sammankomster och tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19.pdf Pdf, 108.7 kB. 108.7 kB 2020-11-23 12.59
10FS 2020:20 Blekinge läns författningssamling.pdf Pdf, 884.2 kB. 884.2 kB 2020-12-09 10.08
10FS 2020:21 Blekinge läns författningssamling.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2020-12-09 10.10
10FS 2020:23 Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om upphävande av föreskriften 10FS 2020:16.pdf Pdf, 80.3 kB. 80.3 kB 2020-12-21 16.04
10FS 2020:22 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter.pdf Pdf, 570.1 kB. 570.1 kB 2020-12-22 13.10
10FS 2020:4 Länsstyrelsen i  Blekinge län föreskrift om rätt att bedriva jakt efter sjöfågel och säl på allmänt vatten.pdf Pdf, 90 kB. 90 kB 2023-01-31 09.49