Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Länets författningssamling

Här hittar du länets författningssamling. Den innehåller bland annat Länsstyrelsens föreskrifter om sjötrafik, naturreservat och strandskydd.

Om en digital version av en föreskrift inte stämmer med en tryckt version, är det den tryckta som gäller.

Författningar utgivna 2021 och framåt

Författningarna är publicerade årsvis som webbsidor.

Författningar 2024

Författningar 2023

Författningar 2022

Författningar 2021

Författningen kungörs för att den ska bli känd för allmänheten. Den får då ett löpnummer och vi publicerar den på vår webbplats.

Blekinges författningssamling

Författningarna är publicerade som pdf-dokument.

Om författningen är utgiven före 2021 kan du använda webbplatsens sökmotors filtrering på filer för att lättare hitta den författning som du letar efter.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
10FS 2020:01 Länsstyrelsen i Blekinge län upphäver strandskyddet för del av fastigheten Hallarum 5:11 i Karlskrona kommun.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2020-01-30 15.52
10FS 2020:2 Länsstyrelsen i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd för fastigheten Senoren 3:16 i Karlskrona kommun, Blekinge län.pdf Pdf, 388.5 kB. 388.5 kB 2020-03-09 15.03
10FS 2020:3 Länsstyrelsen Blekinges lokala sjötrafikföreskrifter om förbud mot ankring i Hälleviksbukten och Nogersund-Hanö i Sölvesborgs kommun.pdf Pdf, 273.8 kB. 273.8 kB 2020-03-11 13.34
10FS 2020:4 Länsstyrelsen Blekinges sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i Blekinge län med vissa lokala trafikföreskrifter och föreskrifter om bärighetsklasser.pdf Pdf, 1002.6 kB. 1002.6 kB 2020-03-30 15.23
10FS 2020:5 Länsstyrelsen Blekinges föreskrift om avlysning av del av Mörrumsån i Karlshamns kommun.pdf Pdf, 592.1 kB. 592.1 kB 2020-04-15 10.46
10FS 2020:6 Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om eldningsförbud.pdf Pdf, 107.9 kB. 107.9 kB 2020-04-17 11.48
10FS 2020:7 Länsstyrelsen i Blekinge län upphäver strandskyddet för del av fastighet Tjurkö 2:55 i Karlskrona kommun.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2020-05-13 11.39
10FS 2020:8 Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om eldningsförbud.pdf Pdf, 110.5 kB. 110.5 kB 2020-05-29 14.09
10FS 2020:9 Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om eldningsförbud.pdf Pdf, 106.3 kB. 106.3 kB 2020-06-12 12.41
10FS 2020:10 Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrifter i beslut om komplettering av ordningsföreskrifterna för naturreservatet Hanö i Sölvesborgs kommun.pdf Pdf, 164.7 kB. 164.7 kB 2020-06-29 10.17
10FS 2020:11 Föreskrift jakttider 20-21(14789987).pdf Pdf, 96.1 kB. 96.1 kB 2020-08-05 08.36
10FS 2020:12 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om utvidgning av naturreservatet Mörrumsåns dalgång i Karlshamns och Olofströms kommuner.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2020-10-20 13.30
10FS 2020:13 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i nytt beslut för naturreservatet Steneryd i Karlskrona kommun.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2020-10-28 08.17
10FS 2020:15 Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om förbud mot vissa sammankomster och tillställningar för att motverka spridningen av det nya coronaviruset.pdf Pdf, 122.2 kB. 122.2 kB 2020-10-30 13.30
10FS 2020:14 Länsstyrelsen i Blekinge län upphäver strandskydd för fastigheten Hålan 18:99 i Karlskrona kommun, Blekinge län.pdf Pdf, 111.6 kB. 111.6 kB 2020-11-05 08.44
10FS 2020:16 Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om förbud för allmänheten att vistas inom ett område kring Snittingefallet i Bräkne Hoby, Ronneby kommun.pdf Pdf, 943.4 kB. 943.4 kB 2020-11-16 15.55
10FS 2020:17 Ändring av gällande sjötrafikföreskrifter.pdf Pdf, 97.5 kB. 97.5 kB 2020-11-18 09.56
10FS 2020:18 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Mörrumsåns övre dalgång i Karlshamns och Olofströms kommuner.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2020-11-19 15.47
10FS 2020:19 Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om förbud mot vissa sammankomster och tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19.pdf Pdf, 108.7 kB. 108.7 kB 2020-11-23 12.59
10FS 2020:20 Blekinge läns författningssamling.pdf Pdf, 884.2 kB. 884.2 kB 2020-12-09 10.08
10FS 2020:21 Blekinge läns författningssamling.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2020-12-09 10.10
10FS 2020:23 Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om upphävande av föreskriften 10FS 2020:16.pdf Pdf, 80.3 kB. 80.3 kB 2020-12-21 16.04
10FS 2020:22 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter.pdf Pdf, 570.1 kB. 570.1 kB 2020-12-22 13.10
10FS 2020:4 Länsstyrelsen i  Blekinge län föreskrift om rätt att bedriva jakt efter sjöfågel och säl på allmänt vatten.pdf Pdf, 90 kB. 90 kB 2023-01-31 09.49

Lokala trafikföreskrifter

Länsstyrelsens lokala trafikföreskrifter hittar du på Transportstyrelsens webbplats.

Svensk trafikföreskriftssamling, Transportsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss