Handläggningstider

På den här sidan listar vi aktuella handläggningstider, alltså den tid som vi räknar med att det tar för oss att bli klara med en viss typ av ärende.

Aktuella handläggningstider

De förväntade handläggningstiderna är ungefärliga och förutsätter att ansökan är komplett och korrekt genomförd. Listan uppdaterades senast den 1 februari 2024.

Byggande

Ärende

Handläggningstid

Granskning av kommunal strandskyddsdispens

2 veckor

Överklagande av bygglov – bostäder

10 månader

Överklagande av bygglov – övriga

10 månader

Djur

Ärende

Handläggningstid

Ansökan om att få djurförbud upphävt

6 månader

Förprövning av förvaringsutrymmen för djur samt hägn

2 månader

Offentlig förevisning av djur

6 månader

Tillstånd för yrkesmässig verksamhet med djur

6 månader

Miljö

Ärende

Handläggningstid

Anmälan om vattenverksamhet

8 månader

Överklaganden miljöbalken

12 månader

Natur

Ärende

Handläggningstid

Samråd enligt kapitel 12 § 6 miljöbalken

6 veckor

Skyddad natur – tillstånd och dispenser

8 månader

Samhälle

Ärende

Handläggningstid

Delgivningar

2 veckor

Deponerade medel

2 veckor

Godkännande av skyddsvakt

1 månad

Parkeringstillstånd – överklagande

2 månader

Skyltar

6 månader

Tävling på väg

4 månader

Ibland dröjer det

Det finns olika saker som påverkar handläggningstiden, bland annat när

  • det saknas underlag och vi behöver be om kompletteringar
  • vi måste vi vänta på synpunkter från andra myndigheter eller människor som är berörda av ditt ärende.

Om du behöver komplettera eller yttra dig i ett ärende kan du göra det via vår e-tjänst

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss