Utlysningar

På den här sidan hittar du aktuella utlysningar i länet.

En utlysning innebär att Länsstyrelsen under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. I en utlysning står det bland annat hur mycket pengar som finns att söka, vilka som kan söka stödet och när projektet ska genomföras.

Aktuella utlysningar

Här samlar vi aktuella utlysningar i länet.

Länsstyrelsen Blekinge utlyser stöd till investeringar som underlättar vildsvinsköttets väg till konsument och som samtidigt skapar nya arbetstillfällen på landsbygden. Totalt har länsstyrelsen avsatt 1,1 miljoner kronor i utlysningen.

Vem kan få stödet?

Små företag på landsbygden eller jordbruksföretag som vill bredda sin verksamhet.

Hur stort är stödet?

Du kan få högst 40 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Högsta stödbelopp är 600 000 kr. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigade utgifter.

Stödet utgår till uppförande eller upprustning av vilthanteringsanläggningar eller uppsamlingscentraler.

När ansöker jag?

Utlysningen är öppen 16 maj 2022-16 juli 2022.

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du haft innan ansökningsdatumet.

Ansök om stöd

Du ansöker om investeringsstöd för nya jobb i Jordbruksverkets e-tjänst för stöd.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. Hos Jordbruksverket får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Mer information om stödet finns på vår sida Investeringsstöd för nya jobb på landsbygden

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30