Författningar 2021

Författningarna publiceras som webbsidor och som utskrivbara pdf-filer.

 • 10FS 2021:01


  Utkom den 22 januari 2021.Länsstyrelsen i Blekinge läns lokala föreskrifter om deltagarbegränsning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
 • 10FS 2021:02


  Utkom den 24 februari 2021.Länsstyrelsen i Blekinge läns beslut om upphävande av strandskydd för för del av fastigheten Kalleberga 33:2 i Ronneby kommun;
 • 10FS 2021:03


  Utkom den 24 mars 2021.Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om avlysning av del av Mörrumsån i Karlshamns kommun;
 • 10FS 2021:04


  Utkom den 7 april 2021.Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 7 kap. 18 § 2 miljöbalken, strandskyddet för fastigheten Gränum 34:4 i Olofströms kommun.
 • 10FS 2021:05


  Utkom den 31 mars 2021.Länsstyrelsens sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i Blekinge län med vissa lokala trafikföreskrifter och före- skrifter om bärighetsklasser;
 • 10FS 2021:06


  Utkom den 14 april 2021.Länsstyrelsens sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i Blekinge län med vissa lokala trafikföreskrifter och före- skrifter om bärighetsklasser;
 • 10FS 2021:07


  Utkom den 11 maj 2021.Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om
  bildande av naturreservatet Mörrumsån Ebbamåla
  bruk i Olofströms kommun

 • 10FS 2021:08


  Utkom den 28 maj 2021.Länsstyrelsen i Blekinge läns lokala föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Blekinge läns lokala föreskrifter (10 FS 2021:1) om deltagarbegränsning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19;
 • 10FS 2021:09


  Utkom den 8 juni 2021.Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om eldningsförbud;
 • 10FS 2021:10


  Utkom den 18 juni 2021.Länsstyrelsen i Blekinge län beslutar om utvidgat strandskydd för Ronneby kommuns kust- och skärgårdsområde, Blekinge län
 • 10FS 2021:11


  Utkom den 29 juni 2021.Länsstyrelsen Blekinges tillfälliga lokala sjötrafikföreskrifter om avlysning av vatten under genomförande av Swimrun 2XU Island Challenge i Karlshamns kommun;
 • 10FS 2021:12


  Utkom den 29 juni 2021.Länsstyrelsen Blekinges tillfälliga lokala trafikföreskrifter om avlysning av vatten i del av vattenområde i Borgmästarefjärden, Karlskrona kommun.
 • 10FS 2021:13


  Utkom den 29 juni 2021.Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrift
 • 10FS 2021:14


  Utkom den 21 juli 2021.Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om eldningsförbud;
 • 10FS 2021:15


  Länsstyrelsen Blekinges tillfälliga lokala trafikföreskrifter till följd av tävling på väg (Ekratten) i Karlshamns och Ronneby kommun;

 • 10FS 2021:16


  Länsstyrelsen Blekinges tillfälliga lokala trafikföreskrifter till följd av tävling på väg (Karlskronapokalen) i Karlskrona kommun.
 • 10FS 2021:17


  Utkom den 20 augusti 2021.Länsstyrelsen i Blekinge län; Upphävande av strandskydd för fastigheten Kättilsmåla 1:78 i Karlskrona kommun
 • 10FS 2021:18


  Utkom den 3 september 2021.Länsstyrelsen i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd för del av fastigheten Berg 1:3 i Karlskrona kommun i Blekinge län
 • 10FS 2021:19


  Utkom den 13 sept 2021Länsstyrelsen i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd för del av fastigheten Senoren 2:7 i Karlskrona kommun i Blekinge län
 • 10FS 2021:20


  Utkom den 17 sept 2021Länsstyrelsen i Blekinge län beslut om upphävande av strandskyddet för del av fastigheten Eriksberg 1:2 i Karlshamn kommun.
 • 10FS 2021:21


  Utkom den 4 oktober 2021Beslut om utvidgat strandskydd för Karlshamn kommuns kust– och skärgård.
 • 10FS 2021:22


  Utkom den 8 oktober 2021Upphävande av strandskydd
 • 10FS 2021:23


  Utkom den 23 december 2021Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om ändring och utvidgning av naturreservatet Tärnö – Yttre Ekö i Karlshamns kommun
 • 10FS 2021:24


  Utkom den 23 december 2021Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om naturreservatet Björkenabben i Sölvesborgs kommun
 • 10FS 2021:25


  Utkom den 23 december 2021Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av biotopskyddsområdet Brömsebäckens mynning i Karlskrona kommun

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss