Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vårt uppdrag

Regering och riksdag ger oss förtroendet att skapa samhällsnytta i Blekinge. Vårt arbete ska resultera i att natur- och kulturvärden bevaras, att miljön skyddas, att landsbygden utvecklas och att samhället byggs på goda grunder och ur ett jämställt perspektiv.

Vårt uppdrag innebär att vi har ett stort inflytande över mycket som sker i länet. Som myndighet och central aktör i Blekinges utveckling påverkar och påverkas vi av vår omvärld och den kommunala, regionala och nationella politiken.

Uppdragen kommer från flera håll

Utgångspunkten för vår verksamhet är det regleringsbrev som regeringen årligen utfärdar till länsstyrelserna och som innehåller de uppdrag som regeringen ger. Vår verksamhet styrs dessutom av förordningar, lagar och styrdokument som initieras av andra nationella aktörer: Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten, Boverket, Riksantikvarieämbetet, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Trafikverket.

Våra utvecklingspartners

Vi samverkar med många viktiga aktörer i olika sammanhang, till exempel Region Blekinge, länets kommuner, polis, Räddningstjänsten, Försvarsmakten, Blekinge Tekniska Högskola, Skogsstyrelsen och andra länsstyrelser.

Vår vision

Vår vision är "Ett hållbart och attraktivt Blekinge".

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss