Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2023:06

Länsstyrelsens i Blekinge län sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i Blekinge län med vissa lokala trafikföreskrifter och föreskrifter om bärighetsklasser;

Utkom den 15 mars 2023

Utfärdad den 15 mars 2023.

(258-174-2023)

Länsstyrelsen har i enlighet med 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) upprättat sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i länet. Med stöd av 4 kap. 11 § trafikförordningen har Trafikverket beslutat om bärighetsklasser för vägar på sätt som framgår av nedan angivna förteckningar.

Sammanställningen gäller från och med den 15 mars 2023. Samtidigt upphävs Länsstyrelsens sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i Blekinge län med vissa lokala trafikföreskrifter och föreskrifter om bärighetsklasser (10FS 2022:6).

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss