Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2023:07

Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrifter om tillfällig avlysning av del av Mörrumsån i Karlshamns kommun;

beslutade den 28 mars 2023.
(258-1505-2023)

Utkom från trycket den 28 mars 2023

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300) följande.

1 § Förbud att använda vattenområde ska gälla vid en del av Mörrumsån i Karlshamns kommun. Avlysningen gäller från det område där Mariebergs Kraftverk Svängsta tidigare stod i norr till 50 meter söder om Ekebergsbron i söder, enligt bilagd karta över avlysningsområdet.

2 § Sveaskog Förvaltnings AB, Mörrums Kronolaxfiske är ansvarig för att sjövägmärken sätts upp och underhålls.
Sjövägmärkena ska placeras och utformas enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken.
___________
Dessa föreskrifter gäller från och med den 1 april 2023 till och med den 30 juni 2023.

Bilaga: karta över avlysningsområdet.

På Länsstyrelsens vägnar

HELENA MORGONSKÖLD

Margarita Mikalsen

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss