Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2023:20

Länsstyrelsen i Blekinge län

Upphävande av strandskydd för fastigheterna Jämjö-Torp 1:66, 1:67 och del av 1:34 i Karlskrona kommun

beslutad den 10 juli 2023.

Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 7 kap. 18 § punkten 1 miljöbalken, strandskyddet för fastigheterna Jämjö-Torp 1:66, 1:67 och del av 1:34 i Karlskrona kommun.

Detta beslut kan överklagas till Regeringen, Klimat- och näringslivsdepartementet. Skrivelsen ska skickas till Länsstyrelsen, 371 86 Karlskrona inom tre veckor från den dag kungörelse om beslutet varit införd i ortstidning. Handlingarna finns tillgängliga på Länsstyrelsens hemsida och centraldiariet, 511-2604-23.

LENA EKROTH

ANNICA KARLSSON

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss