Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Författningar 2023

Författningarna publiceras som webbsidor och som utskrivbara pdf-filer.

 • 10FS 2023:01


  Länsstyrelsen i Blekinge län
  Upphävande av strandskydd för del av fastigheten Stora Kulleryd 2:2 i Ronneby kommun

 • 10FS 2023:02


  Länsstyrelsen i Blekinge län
  Upphävande av strandskydd för del av fastigheten Möcklö 10:1 i Karlskrona kommun

 • 10FS 2023:03


  Länsstyrelsen i Blekinge län
  Upphävande av strandskydd för del av fastigheten Senoren 9:13 i Karlskrona kommun

 • 10FS 2023:04


  Länsstyrelsen i Blekinge län
  Beslut om upphävande av strandskydd för del av fastighet Holje 1:38, Olofströms kommun.

 • 10FS 2023:05


  Länsstyrelsens i Blekinge län
  Föreskrifter om ankrings- dyk- och fiskeförbud inom vattenområde söder om Bollö i Blekinge skärgård;

 • 10FS 2023:06


  Länsstyrelsens i Blekinge län sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i Blekinge län med vissa lokala trafikföreskrifter och föreskrifter om bärighetsklasser;
 • 10FS 2023:07


  Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrifter om tillfällig avlysning av del av Mörrumsån i Karlshamns kommun;
 • 10FS 2023:08


  Upphävd genom 10FS 2023:09Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrifter om ankringsförbud inom vattenområde vid Mulö sund i Karlshamns kommun;
 • 10FS 2023:09 - Upphävd


  Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrifter om ankringsförbud inom vattenområde vid Mulö sund i Karlshamns kommun
 • 10FS 2023:10


  Länsstyrelsen i Blekinge läns beslut om fastställande av
  vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkt Avelsgärde i Karlskrona kommun

 • 10FS 2023:11


  Länsstyrelsen i Blekinge län
  Beslut om upphävande av strandskydd för del av fastigheten Värmanshult 1:27, Ronneby kommun Blekinge län.

 • 10FS 2023:12


  Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja vattenområde i Ronneby kommun; del av Ronnebyån
 • 10FS 2023:13


  Länsstyrelsen i Blekinge län
  Föreskrifter om tillfälliga lokala sjötrafikföreskrifter om avlysning av vatten under genomförande av Swimrun 2XU Challenge i Karlshamns kommun;
 • 10FS 2023:15


  Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om eldningsförbud
 • 10FS 2023:14


  Länsstyrelsen i Blekinge län
  Föreskrifter i beslut om bildande av biotopskyddsområdet Brunnsviken i Ronneby kommun
 • 10FS 2023:16


  Länsstyrelsen i Blekinge läns beslut om fastställande av
  vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkt Karlsnäs i Ronneby kommun

 • 10FS 2023:17


  Länsstyrelsens i Blekinge föreskrifter i beslut om utvidgning av naturreservatet Ljungryda i Olofströms kommun
 • 10FS 2023:18


  Länsstyrelsen Blekinge föreskrift
 • 10FS 2023:19


  Länsstyrelsen i Blekinge länUpphävande av strandskydd för del av fastigheten Hunnamåla 1:34 Ronneby kommun
 • 10FS 2023:20


  Länsstyrelsen i Blekinge länUpphävande av strandskydd för fastigheterna Jämjö-Torp 1:66, 1:67 och del av 1:34 i Karlskrona kommun
 • 10FS 2023:21


  Länsstyrelsen i Blekinge länföreskrift om upphävande av Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift (10FS 2023:15) om eldningsförbud
 • 10FS 2023:22


  Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrifter i beslut om ändring och utvidgning av naturreservatet Älmteryd i Karlskrona kommun
 • 10FS 2023:23


  Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om ändring och utvidgning av naturreservatet Långehall i Karlshamns kommun
 • 10FS 2023:24


  Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift vistelseförbud

 • 10FS 2023:25


  Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om förbud för allmänheten att vistas inom förorenade områden i Sölvesborgs kommun
 • 10FS 2023:26


  Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om förbud för allmänheten att vistas inom förorenade områden i Karlshamns kommun
 • 10FS 2023:27


  Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om upphävande av Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om förbud för allmänheten att vistas inom förorenade områden i Karlshamns kommun
 • 10FS 2023:28


  Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter i beslut om utvidgning av naturreservatet Hultalycke i Ronneby kommun
 • 10FS 2023:29


  Länsstyrelsen i Blekinge län

  Föreskrifter i beslut om utvidgning och ändring av naturreservatet Stora Rom i Karlskrona kommun

 • 10FS 2023:30


  Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Mörrumsån Angölsmåla i Olofström kommun.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss