Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Författningar 2023

Författningarna publiceras som webbsidor och som utskrivbara pdf-filer.

 • 10FS 2023:01


  Länsstyrelsen i Blekinge län
  Upphävande av strandskydd för del av fastigheten Stora Kulleryd 2:2 i Ronneby kommun

 • 10FS 2023:02


  Länsstyrelsen i Blekinge län
  Upphävande av strandskydd för del av fastigheten Möcklö 10:1 i Karlskrona kommun

 • 10FS 2023:03


  Länsstyrelsen i Blekinge län
  Upphävande av strandskydd för del av fastigheten Senoren 9:13 i Karlskrona kommun

 • 10FS 2023:04


  Länsstyrelsen i Blekinge län
  Beslut om upphävande av strandskydd för del av fastighet Holje 1:38, Olofströms kommun.

 • 10FS 2023:05


  Länsstyrelsens i Blekinge län
  Föreskrifter om ankrings- dyk- och fiskeförbud inom vattenområde söder om Bollö i Blekinge skärgård;

 • 10FS 2023:06


  Länsstyrelsens i Blekinge län sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i Blekinge län med vissa lokala trafikföreskrifter och föreskrifter om bärighetsklasser;
 • 10FS 2023:07


  Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrifter om tillfällig avlysning av del av Mörrumsån i Karlshamns kommun;
 • 10FS 2023:08


  Upphävd genom 10FS 2023:09Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrifter om ankringsförbud inom vattenområde vid Mulö sund i Karlshamns kommun;
 • 10FS 2023:09


  Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrifter om ankringsförbud inom vattenområde vid Mulö sund i Karlshamns kommun
 • 10FS 2023:10


  Länsstyrelsen i Blekinge läns beslut om fastställande av
  vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkt Avelsgärde i Karlskrona kommun

 • 10FS 2023:11


  Länsstyrelsen i Blekinge län
  Beslut om upphävande av strandskydd för del av fastigheten Värmanshult 1:27, Ronneby kommun Blekinge län.

 • 10FS 2023:12


  Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja vattenområde i Ronneby kommun; del av Ronnebyån
 • 10FS 2023:13


  Länsstyrelsen i Blekinge län
  Föreskrifter om tillfälliga lokala sjötrafikföreskrifter om avlysning av vatten under genomförande av Swimrun 2XU Challenge i Karlshamns kommun;
 • 10FS 2023:15


  Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om eldningsförbud
 • 10FS 2023:14


  Länsstyrelsen i Blekinge län
  Föreskrifter i beslut om bildande av biotopskyddsområdet Brunnsviken i Ronneby kommun
 • 10FS 2023:16


  Länsstyrelsen i Blekinge läns beslut om fastställande av
  vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkt Karlsnäs i Ronneby kommun

 • 10FS 2023:17


  Länsstyrelsens i Blekinge föreskrifter i beslut om utvidgning av naturreservatet Ljungryda i Olofströms kommun
 • 10FS 2023:18


  Länsstyrelsen Blekinge föreskrift

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30