Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2023:12

Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja vattenområde i Ronneby kommun; del av Ronnebyån

beslutad den 10 maj 2023. (258-930-2023)

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300) följande.

Med anledning av att Ronneby Fiskhamn Ek. Förening ska genomföra arrangemanget ”Sillarodden” meddelar Länsstyrelsen följande begränsningar i rätten att utnyttja nedan angivet vattenområde.

Förbud mot användning av vattenområde gäller del av Ronnebyån, från åmynningen till Söderbro. Förbudet gäller lördagen den 17 juni 2023, kl. 13.30-16.00 under den tid arrangemanget pågår.

Förbud att utnyttja vattenområdet gäller för all sjötrafik som inte är delaktig i arrangemanget.

Fartyg som anges i 2 kap. 7 § sjötrafikförordningen är undantagna från förbudet.

Dessa föreskrifter gäller enbart den 17 juni 2023.

 

På Länsstyrelsens vägnar

HELENA MORGONSKÖLD

ANNE-LI JOHANSSON

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss