Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2023:24

Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift vistelseförbud

Beslutad den 26 oktober 2023 år.

Länsstyrelsen i Blekinge län föreskriver med stöd av Ordningslag (1993:1617) 3 kap §11 att för område definierad av bilaga 1 till denna föreskrift råder vistelseförbud. För alla utom de som följer av denna föreskrift.

  1. § Föreskriften gäller inte statliga myndigheter eller av dessa förordnad personal.
  2. § Förbudet gäller inte Sölvesborgs kommun eller av dessa förordnad personal.
  3. § Statliga myndigheter bemyndigas att medge undantag från denna föreskrift.
  4. § Sölvesborgs kommun bemyndigas att medge undantag från denna föreskrift.

Denna föreskrift gäller från och med den 27 oktober 2023.

På Länsstyrelsens vägnar

Ulrica Messing

Oliver de Marcenac

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss