Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2023:18

Länsstyrelsen Blekinge föreskrift

beslutad den 07 juni 2023.

Utkom den 7 juni 2023

Länsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om jakttider för älg och fällavgift jaktåret 2023/2024

Med stöd av 33 § jaktlagen (1987:259), 3 a och 52 b §§ jaktförordningen (1987:905) samt 33 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort (NFS 2011:7) beslutar länsstyrelsen att medge jakt efter älg under de tider och med det regelverk som anges i gällande författningar: jaktlag (1987:259) och jaktförordning (1987:905).

Jakttider

Länsstyrelsen Blekinge medger jakt efter älg under de tider som anges i jaktförordningen (1987:259).

Fällavgift

För fälld vuxen älg utgår fällavgift med 1300 kronor, och för årskalv utgår fällavgift med 130 kronor.

JOHANNA DUHLAKU

OLIVER DE MARCENAC

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss