Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2023:04

Länsstyrelsen i Blekinge län
Beslut om upphävande av strandskydd för del av fastighet Holje 1:38, Olofströms kommun.

Beslutad den 15 februari 2023.

Utkom den 15 februari 2023

Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 7 kap. 18 § 1 miljöbalken (MB), strandskyddet för del av fastigheten Holje 1:38 i Olofströms kommun.

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, Klimat- och näringslivsdepartementet, inom tre veckor från den dag som kungörelse om beslutet varit införd i ortstidning.

Skrivelsen ska skickas till Länsstyrelsen, 371 86 Karlskrona inom tre veckor från den dag som kungörelse om beslutet varit införd i ortstidning. Handlingarna finns tillgängliga på länsstyrelsen, centraldiariet, 511-679-2023.

INGER HANSSON

CARINA BURELIUS


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss