Författningar 2024

Författningarna publiceras som webbsidor och som utskrivbara pdf-filer.

 • 10FS 2024:01


  Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om tillfällig avlysning av del av Mörrumsån i Karlshamns kommun;
 • 10FS 2024:02


  Länsstyrelsen i Blekinge län
  Upphävande av strandskydd för Väby 12:13 i Ronneby kommun

 • 10FS 2024:03


  Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om förbud för allmänheten att vistas inom förorenade områden i Sölvesborgs kommun;
 • 10FS 2024:04


  Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om upphävande av strandskydd för del av fastigheterna Konungshamn 1:5 och Svanhalla 3:12 i Karlskrona kommun.
 • 10FS 2024:05


  Beslutad den 6 mars 2024.
 • 10FS 2024:06


  Beslutad den 15 mars 2024.
 • 10FS 2024:07


  Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om förbud för allmänheten att vistas inom förorenade områden i Sölvesborgs kommun;
 • 10FS 2024:08


  Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om utvidgning av naturreservatet Hanö i Sölvesborgs kommun.
 • 10FS 2024:09


  Länsstyrelsens i Blekinge län sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i länet samt över bärighetsklasser och sådana lokala trafikföreskrifter som är av större intresse;
 • 10FS 2024:10


  Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av Flyeboda naturreservat i Karlskrona kommun.
 • 10FS 2024:11


  Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om förbud för allmänheten att vistas inom förorenade områden i Sölvesborgs kommun;
 • 10FS 2024:12


  Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja vattenområde i Ronneby kommun; del av Ronnebyån.
 • 10FS 2024:13


  Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om ändring av Järnaviks naturreservat i Ronneby kommun
 • 10FS 2024:14


  Beslutad den 22 maj 2024.
 • 10FS 2024:15 - Upphävd


  Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om eldningsförbud.
 • 10FS 2024:16


  Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om förbud för allmänheten att vistas inom förorenade områden i Sölvesborgs kommun;
 • 10FS 2024:17


  Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrift om upphävande av eldningsförbud
 • 10FS 2024:18


  Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om utvidgning och ändring av naturreservatet Valje i Sölvesborgs kommun
 • 10FS 2024:19


  Länsstyrelsen i Blekinge läns tillkännagivande av Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter och allmänna råd (12FS 2024:8) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i Skåne, Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län
 • 10FS 2024:20


  Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av Valbergets naturreservat i Karlshamns kommun
 • 10FS 2024:21


  Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om komplettering av ordningsföreskrifterna för naturreservatet Lindö udde i Ronneby kommun
 • 10FS 2024:22


  Länsstyrelsen Blekinges kungörelse med föreskrifter om jakttider för älg och fällavgift jaktåret 2024/2025.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss