Risk för gräsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Författningar 2024

Författningarna publiceras som webbsidor och som utskrivbara pdf-filer.

 • 10FS 2024:01


  Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om tillfällig avlysning av del av Mörrumsån i Karlshamns kommun;
 • 10FS 2024:02


  Länsstyrelsen i Blekinge län
  Upphävande av strandskydd för Väby 12:13 i Ronneby kommun

 • 10FS 2024:03


  Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om förbud för allmänheten att vistas inom förorenade områden i Sölvesborgs kommun;
 • 10FS 2024:04


  Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om upphävande av strandskydd för del av fastigheterna Konungshamn 1:5 och Svanhalla 3:12 i Karlskrona kommun.
 • 10FS 2024:05


  Beslutad den 6 mars 2024.
 • 10FS 2024:06


  Beslutad den 15 mars 2024.
 • 10FS 2024:07


  Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om förbud för allmänheten att vistas inom förorenade områden i Sölvesborgs kommun;
 • 10FS 2024:08


  Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om utvidgning av naturreservatet Hanö i Sölvesborgs kommun.
 • 10FS 2024:09


  Länsstyrelsens i Blekinge län sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i länet samt över bärighetsklasser och sådana lokala trafikföreskrifter som är av större intresse;
 • 10FS 2024:10


  Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av Flyeboda naturreservat i Karlskrona kommun.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss