Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Författningar 2022

Författningarna publiceras som webbsidor och som utskrivbara pdf-filer.

 • 10FS 2022:01


  Utkom den 20 januari 2022.Länsstyrelsen upphäver med stöd av 7 kap. 18 § 2 miljöbalken ( MB) strandskyddet för del av fastigheten Saxemara 22:1 i Ronneby kommun.
 • 10FS 2022:02


  Utkom den 8 februari 2022.Länsstyrelsen i Blekinge län upphäver strandskyddet för fastigheten Sälleryd 1:29 i Karlskrona kommun i Blekinge län.
 • 10FS 2022:03


  Utkom den 16 februari 2022.Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 7 kap. 18 § 2 miljöbalken (1998:808, MB), strandskyddet för del av fastigheten Skörsemo 1:13 i Karlshamns kommun och som markerats med rött på bifogad karta, se bilaga.
 • 10FS 2022:04


  Utkom den 18 februari 2022.Länsstyrelsen i Blekinge län upphäver strandskyddet för del av fastigheten Sanda 2:61 i Karlskrona kommun i Blekinge län.
 • 10FS 2022:05


  Utkom den 14 mars 2022.Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om fartbegränsning i Tromtesundaviken och en del av Tromtöfjärden i Karlskrona och Ronneby kommuner;
 • 10FS 2022:06


  Utkom den 29 mars 2022.Länsstyrelsens i Blekinge län sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i Blekinge län med vissa lokala trafikföreskrifter och föreskrifter om bärighetsklasser;
 • 10FS 2022:07


  Utkom den 29 mars 2022.Länsstyrelsen Blekinges tillfälliga lokala sjötrafikföreskrifter om avlysning av vatten under genomförande av Swimrun 2XU Challenge i Karlshamns kommun;
 • 10FS 2022:08


  Utkom den 29 mars 2022.Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskriftom tillfällig avlysning av del av Mörrumsån i Karlshamns kommun;
 • 10FS 2022:09


  Utkom den 20 april 2022.Länsstyrelsen i Blekinge län upphäver strandskyddet för del av fastigheten Orranäs 4:15 i Karlskrona kommun i Blekinge län
 • 10FS 2022:10


  Utkom den 26 april 2022.Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrifter i beslut om utvidgning av naturreservatet Västra Torsö i Sölvesborgs kommun.
 • 10FS 2022:11


  Utkom den 13 maj 2022.Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 7 kap. 18 § punkten 2 miljöbalken (MB), strandskyddet för del av fastigheterna Tostarp 14:19 och Tostarp 4:55, Karlshamns kommun.
 • 10FS 2022:12


  Utkom den 20 maj 2022.Länsstyrelsen i Blekinge län upphävande av strandskyddet för del av fastigheten Tostarp 4:9 i Karlshamns kommun i Blekinge län
 • 10FS 2022:13


  Utkom den 25 maj 2022.Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om komplettering av ordningsföreskrifterna för naturreservatet Eriksbergs stränder i Karlshamns kommun
 • 10FS 2022:14


  Utkom den 25 maj 2022.Länsstyrelsen Blekinges tillfälliga lokala trafikföreskrifter om avlysning av vatten i hamnbassängen vid Kungsbron i Karlskrona, Karlskrona kommun
 • 10 FS 2022:15


  Utkom den 21 juni 2022.Beslut om utvidgat strandskydd i Karlskrona kommuns kust och skärgård. Länsstyrelsen har genomfört en översyn av strandskyddet i Karlskrona kommuns kust och Skärgård och tagit fram ett beslut om utvidgat strandskydd för 53 områden.
 • 10FS 2022:16


  Utkom den 11 juli 2022.Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om eldningsförbud;
 • 10FS 2022:17


  Utkom den 14 juli 2022.Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrifter om förbud mot obehörig trafik i vattenområden vid hamnområdena Stilleryd och Oxhaga i Karlshamns kommun.
 • 10FS 2022:18


  Utkom den 22 juli 2022.Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om upphävande av strandskyddet för del av fastigheten Tostarp 4:9 i Karlshamns kommun i Blekinge län
 • 10FS 2022:19


  Utkom den 1 augusti 2022.Länsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om jakttider för älg och fällavgift jaktåret 2022/2023.
 • 10FS 2022:21


  Beslutad den 13 september 2022.Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om upphävande av föreskrift om eldningsförbud i Blekinge län
 • 10FS 2022:22


  Utkom den 29 september 2022.Länsstyrelsen i Blekinge läns beslut om fastställande av
  vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkt
  Johannishusåsen i Ronneby kommun;

 • 10FS 2022:23


  Beslutad den 2 november 2022.
 • 10FS 2022:24


  Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Lommaflyet i Karlskrona kommunbeslutade den 9 november 2022.
 • 10FS 2022:25


  Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Mörrumsåns nedre dalgång i Karlshamns kommunbeslutade den 22 november 2022.
 • 10FS 2022:26


  Länsstyrelsens i Blekinge upphäver med stöd av 7 kap. 18§ 2 miljöbalken, strandskyddet för del av fastigheten Ebbemåla 1:49 Olofströms kommun.Beslutad den 30 november 2022.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss