Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2023:27

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om upphävande av Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om förbud för allmänheten att vistas inom förorenade områden i Karlshamns kommun

Utkom den 1 december 2023

beslutad den 1 december 2023 (452-6031-2023)

Med stöd av 4 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) föreskriver Länsstyrelsen i Blekinge län att Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om förbud för allmänheten att vistas inom förorenade områden i Karlshamns kommun (10 FS 2023:26) ska upphöra att gälla.

__________________

Denna föreskrift träder i kraft den 4 december 2023.

På länsstyrelsens vägnar

HELENA MORGONSKÖLD

BJÖRN FREDLJUNG

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss