Upphandlingar

Varje länsstyrelse är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial, naturvårdsåtgärder, kulturminnesvård, undersökningar och utredningar.

Vi genomför i huvudsak våra upphandlingar i tjänsten Mercell TendSign.

Pågående upphandlingar

Till våra aktuella upphandlingar Länk till annan webbplats.

Du kan behöva göra en verifiering för att få se aktuella upphandlingar. Verifieringen görs för att systemet inte ska genomsökas av automatiserad programvara (så kallade robotar). Bilden tolkas enkelt av människor men inte av automatiserad programvara.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss