Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2023:19

Länsstyrelsen i Blekinge län

Upphävande av strandskydd för del av fastigheten Hunnamåla 1:34 Ronneby kommun

beslutad den 21 juni 2023.

Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 7 kap. 18 § 2 miljöbalken, strandskyddet för del av fastigheten Hunnamåla 1:34 Ronneby kommun.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos regeringen, Miljö- och energidepartementet. Skrivelsen skall skickas till Länsstyrelsen, 371 86 Karlskrona inom tre veckor från den dag som kungörelse om beslutet varit införd i ortstidning. Handlingarna finns tillgängliga på länsstyrelsen, centraldiariet (511-2889-2023).

LENA EKROTH
CARINA BURELIUS

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss