Länsstyrelsens yttranden över remisser

Varje år kommer det in en stor mängd remisser till Länsstyrelsen. Det innebär att vi får möjlighet att lämna synpunkter på förslag från olika departement, statliga verk med flera.

Nedan kan du ta del av Länsstyrelsens yttranden över de senaste åren. Filerna är sorterade i kronologisk ordning (senast publicerad överst).

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen (SOU 2021 60).pdf Pdf, 243 kB. 243 kB 2022-01-12 12.58

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm