Länsstyrelsens yttranden över remisser

Varje år kommer det in en stor mängd remisser till Länsstyrelsen. Det innebär att vi får möjlighet att lämna synpunkter på förslag från olika departement, statliga verk med flera.

Nedan kan du ta del av Länsstyrelsens yttranden över de senaste åren. Filerna är sorterade i kronologisk ordning (senast publicerad överst).

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm