Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vandringstips i skånska naturreservat

Vandring längs kusten i Bölsåkra-Tranekärr.

Foto: Mats Sjöberg

Det finns många vandringsleder i skånska naturreservat och nationalparker. När våren kommer är det många som vill ge sig ut på vandring i vår vackra natur. Här har vi samlat några tips för att det ska bli lättare för dig att hitta ut.

Näsums bokskogar

2,6-6 km, svåra, inga betesdjur

Näsums bokskogar erbjuder vandring i kuperad terräng på norra delarna av Ryssberget. Här finns tre rundslingor som binds ihop av Skåneleden. Tillsammans blir det en runda på ca 6 km. Det kortaste alternativet är att bara gå den Ljusgröna slingan (2,6 km) som utgår från parkeringen i sydväst. Genom att fortsätta på Skåneleden mot Gulvita slingan passerar du utsiktsplatsen med rastmöjligheter. Lägger du till den Gulvita slingan kommer du upp i en tur på knappt 5 km. Längst i norr väntar den Rödvita slingan (1 km). Närmaste busshållplats är Näsum Amadeus backe, cirka 1 km bort.

Karta över leder i Näsums bokskogar Länk till annan webbplats.

Naturreservatet Näsums bokskogar Länk till annan webbplats.

Axelstorpsslingan

gul, 9 km, medelsvår-svår, delvis betesdjur

Axelstorpsslingan börjar vid Båstad sportcenter (600 m från Båstad busstation). Vandringen går upp för Hallandsåsens sluttning och genom vindlande sprickdalar. Terrängen är kraftigt kuperad och ej lämplig med barnvagn. Rundan börjar med att du följer Skåneleden genom naturreservatet Lyadalens skogklädda bäckravin och upp för åssluttningen. Uppe på platån går vägen längs fornlämningsrika betesmarker och utsikten Brattenborg som ligger en bit från vägen. I Axelstorps skogar passerar leden de idag skogklädda terrassformade fornåkrarna och röjningsrösen av ihopsamlade stenar. Strax efter går stigen brant nedför i den djupa bäckravinen som också bjuder på vattenfall. Väl uppe igen fortsätter vandringen genom betesmarker innan vägen och cykelvägen tar dig tillbaka till Båstad via Sinarpsdalen.
Början/slut: Båstad sportcenter, Korrödsvägen (busstation, ca 600 m). Kommer du med bil finns en mindre parkering i den sydvästra delen av reservatet Axelstorps skogar samt Sinarpsdalens parkering (Nötte backar) norr om reservatet. Men då har du längre väg till själva slingan och startar i den södra delen istället för i Båstad i norr.

Karta Axelstorpsslingan (Båstad kommun) Länk till annan webbplats.

Naturreservatet Lyadalen Länk till annan webbplats.

Naturreservatet Axelstorps skogar Länk till annan webbplats.

Svartskylle

1 km, på markväg utanför beteshagar

Vid parkeringen i nordväst finns förutom fågeltorn en rastplats med bänkbord samt en iordningställd eldstad där det är tillåtet att grilla. Utsikten är fin över Hassle sjö och grodsången hörs bra under vår-sommar. Följer du den lilla markvägen kommer du till ytterligare en groddamm utan att behöva gå in bland betesdjuren, en tur på ca 1 km fram och tillbaka. Går du vidare in bland betesdjuren väntar rikkärr med iögonfallande majvivor och orkidéer. Tänk på att hundar bör hållas åtskilda från betesdjur. Börja/sluta: naturreservatets parkering i norr.

Karta Svartskylle Länk till annan webbplats.

Naturreservatet Svartskylle Länk till annan webbplats.

Hilleshögsdalar – Glumslövs backar

13 km enkel väg, Skåneleden, medel-svår, passerar genom beteshagar

Följ Skåneleden (orange) från Landskrona genom Hilleshögs dalar och Glumslövs backar och vidare till Rydebäck i den södra utkanten av Helsingborg. Det är en 13 km lång vandring enkel väg och etappen heter SL5 etapp 8. Du går längs backafallens sandiga branter utmed kusten. Här passerar du sandmarksväxter och backsvalebon, men även kulturmiljöer som Karl X11:s skansar, tegelbruksrester, stenåldersgraven Örenäs gånggrift och gamla fiskelägen. Önskas ett kortare alternativ finns en tågstation i Glumslöv (cirka 2 km från leden).

Skåneleden etapp 8 – Rydebäck-Landskrona Länk till annan webbplats. (motsatt riktning)

Naturreservatet Hilleshögs dalar med Glumslövs backar Länk till annan webbplats.

Naturvårdsområdet Glumslöv Länk till annan webbplats.

Ekedala-Rallatédalen-Mörkavad vid Degeberga

6 km, medelsvår, passerar genom beteshagar

Uppleva den trollska Rallatédalen och Ekedala naturreservat med sitt ålderdomliga kulturlandskap med stenmurar och odlingsrösen. Utgå från parkeringen i Ekedala och följ markerad led genom reservatet och vidare ner i Rallatédalen utanför reservatet. Här följer du Segeholmsån. På vägen passerar du gården Rallaté och Trollemöllas sportfiske och avslutningsvis, efter 3 km, når du Mörkavad som ligger i korsningen Mörkavadsvägen – Trollemöllavägen i södra utkanten av Degeberga. Välj sedan att gå tillbaka samma väg eller följ grusvägen (Mörkavadsvägen) tillbaka till Ekedala (totalt ca 6 km).

Parkering Ekedala Länk till annan webbplats.

Naturreservatet Ekedala Länk till annan webbplats.

Ivö klack

från 2,1 km, lätt-medel till 5,3 km, medel-svår - inga betesdjur

Ivö klack är naturreservatet längst i norr på ön Ivö mitt i Ivösjön. Ivö klack eller Klacken kallas också den drygt 130 meter höga toppen som reser sig i mitten av reservatet. Dessutom kallas den norra entrén Klacken, medan entrén i söder kallas Ljungen. Klacken når du via Klackavägen och Ljungen via Ljungavägen. Även om det går bilfärja till ön så är cykel ett bra färdmedel sommartid på de små vägarna. Från Klackens parkering utgår tre vandringar (gul, blå, vit) och härifrån är det nära till kaolinbrottet med fossil. Skyltar står utmed lederna som i ord och bild beskriver områdets geologi, kulturhistoria och natur. Mest lättgången är gula slingan runt kaolinbrottet (2,1 km), även om den har två partier med kraftigare lutning. Här får du bekanta dig med brottet och dess industrihistoria, men också krita-tidens hajar och vattenödlor. Fossila hajtänder går att hitta, men leta med försiktighet så att naturmiljön inte tar skada. Övriga rundslingor är lite mer krävande. Blå slinga (4,3 km) går upp till toppen. Här passerar du flera vackra utsikter över Ivösjön och fastlandet, men också spännande stenbrott. På den vitmarkerade Reservatsrundan (5,3 km) får du allt - både kaolinbrott, utsikter, torparhistoria, artrika bokskogar och strandmiljöer. Från Ljungen i söder utgår Grön slinga (4,2 km) som ger en bild av torparlivet och Röd slinga (3,5 km) som handlar om den mäktiga bokskogen. Rastplatser med eldstad finns på tre ställen i reservatet: en på den nordliga spetsen, en ovanför brottet nära Klacken och en på Ljungen. Vill du grilla så ta med egen kol, i den döda veden i reservatet lever många sällsynta skalbaggar.

Karta över leder Ivö klack Länk till annan webbplats.

Ivö klack naturreservat Länk till annan webbplats.

Balsberget

3,5-5,1 km, medelsvår-svår, inga betesdjur

Upplev Balsberget och dess kuperade skogslandskap genom en 3,5 km lång runda (röd) som tar dig upp till toppen av berget. Stanna och njut av den milsvida utsikten över Kristianstadsslätten och Råbelövssjön, 93 meter över havet. Bygger du på med gul slinga efter toppen får du några kilometer till och rejäla nivåskillnader. Utgå från parkeringen i områdets västra del. Utmed slingan går en avstickare till Balsbergsgrottan som går att besöka under sommarhalvåret. Nyckel lånas då på Råbelöfs godskontor (vardagar kl 8 - 16.15, tel 044 – 754 40). I reservatet finns flera rastplatser. Vid parkeringen i väster finns både grillplats och toalett (anpassad för rullstol). Närmaste busshållplats är Fjälkestad kyrka som ligger 1,5 km väster om reservatet.

Karta över leder på Balsberget Länk till annan webbplats.

Naturreservatet Balsberget Länk till annan webbplats.

Grevie backar

3,5-5 km medelsvår, betesdjur

Grevie åsar, eller Grevie backar som de också kallas, är betade åsryggar som höjer sig i det öppna landskapet på Bjärehalvön. Från dessa istida rullstensåsar har du en fin utsikt över Skälderviken samtidigt som enbuskar, ängsblommor och små skogsdungar ger en varierad och fin inramning till vandringen. I reservatet finns en blåmarkerad drygt 3 km lång rundslinga. Skåneleden (orange) går delvis på denna led och knyter ihop de båda entréerna i öster respektive väster. Går du hela vägen från öster till väster, tur och retur, blir vandringen 5 km. Om du väljer enbart rundslingan, utan att gå hela vägen till den andra entrén, blir vandringen ca 1 km kortare beroende på var du startar. Kullarna vid den västra entrén känns kanske bekanta för dig som tittat på tv-serien Mästarnas mästare och det tuffa momentet Sisyfos…? Busshållplats finns vid östra entrén, Grevie Industrivägen. Parkering finns både i öster (Grusåsvägen 1) och i väster (Killebäcktorpsvägen 144).

Karta över leder på Grevie åsar / Grevie backar (Båstad kommun) Länk till annan webbplats.

Naturreservatet Grevie åsar Länk till annan webbplats.

Listarumsåsen och Gårdlösaleden

2-12 km, medelsvår, leden går inte genom betesmark i naturreservatet Listarumsåsen, men kan göra i resten av Gårdlösaleden

Listarumsåsen naturreservat erbjuder vandring på skogklädd åsrygg i ett annars ganska flackt och öppet landskap. Här finns två kortare slingor på ca 2-3 km (rödvit 1,6 km + gul 2,8 km men börjar ca 1 km från parkeringen). Genom reservatet går även Gårdlösaleden. Det är en 12 km lång vandring som börjar och slutar vid Smedstorps station. Leden är ett så kallat Leader-projekt (EU-bidrag + lokala aktörer) med stopp för både skeppssättningar, stenbrott och kalkugn samtidigt som den passerar förbi det grodrika naturreservatet Ljungavången - ett av den sällsynta lökgrodans favoritställen! Början/slut: Smedstorp station 12 km (röd) för Gårdlösaleden, annars parkeringen vid Listarumsåsen.

Karta över Gårdlösaleden Länk till annan webbplats.

Naturreservatet Listarumsåsen Länk till annan webbplats.

Naturreservatet Ljungavången Länk till annan webbplats.

Jällabjär

gul, 3,2 km och blå, 3,4 km, svåra, betesdjur

Jällabjär är en av de vulkaner som sedan länge har tystnat och som idag är en grönskande kulle i odlingslandskapet utanför Röstånga. Vandra genom bokskog och betade enefälader upp till toppen och njut av utsikten! I Jällabjär finns två rundslingor på vardera drygt 3 km. Den blå slingan börjar vid västra entrén i Kolema (parkering, 2 km från Röstånga busstation). Rundan är bitvis mycket lerig och blöt, vilket gör den lite svårvandrad. Den gula rundslingan börjar vid den södra entrén. Här är underlaget torrare, men de stora höjdskillnaderna gör vandringen ganska ansträngande. Båda går i betade marker men det är bara gul led som går upp på toppen av den gamla vulkanen. Vid den södra entrén finns förutom parkering även vindskydd, eldstad och torrdass. Härifrån är det 2,5 km till busshållplats Röstånga kyrka.

Genom att binda ihop naturreservatets gula och blå rundslingor får du en 5 km lång vandring. Under 2/3 av turen går du samtidigt på Skåneleden. Utgå från den västra reservatsentrén i Kolema i utkanten av Röstånga. Följ inledningsvis orange+blå. När blå viker av efter en dryg kilometer fortsätter du på orange+gul hela vägen upp på toppen. Strax efter toppen viker gul av till vänster när Skåneleden fortsätter rakt fram. Följ då gul till vänster. Efter ytterligare ett par hundra meter är vi tillbaka på blå slinga. Håll till höger på blå runda och lämna gul. Följ blå markering längs reservatets norra gräns tillbaka till startpunkten. Rasta vid den södra entréns rastplats, då har du kommit halvvägs. Början/slut: Reservatsentrén i Kolema, knappt 2 km från Röstånga busstation.

Karta Jällabjär Länk till annan webbplats.

Naturreservatet Jällabjär Länk till annan webbplats.

Lövestads åsar

1,5 km lätt-medelsvår, inga betesdjur

Lövestads åsar erbjuder vandring i en skogklädd oas i det omgivande åkerlandskapet utanför Sjöbo. Uppe på åskrönet löper Skåneleden (orange) genom hela reservatet vilket ger möjligheter till en relativt enkel och smidig promenad bland områdets rullstensåsar. Genom att gå den omarkerade markvägen på tillbakavägen får du en ca 1,5 km lång runda. Skåneledens rastplats med vindskydd och eldstad ligger direkt norr om reservatet. Början/slut: parkeringen i söder.

Karta Lövestads åsar Länk till annan webbplats.

Naturreservatet Lövestads åsar Länk till annan webbplats.

Blåvingeleden

blå fjäril, 9 km, svår, betesdjur

Vandringen längs Blåvingeleden går genom fyra naturreservat i det mjukt kuperade beteslandskapet i trakterna av Maglehem på Österlen. Vandringen kan bitvis vara svår på grund av branta sandiga partier och flera höga stängselövergångar mellan olika betesfållor. Vid ån i de centrala delarna av Lillehems naturreservat finns en fin rastplats med eldstad. Och på toppen av Äskebjär i söder är utsikten magnifik. I Drakamöllan blommar väldoftande sandliljor sommartid och på sensommaren lyser heden av ljungens lila blommor. Här passerar även leden ett pittoreskt gårdshotell. I reservatet Kumlan väntar ytterligare en fantastisk utsikt. Och på håll syns den omtalade Maglehemsstenen. Om du kommer med buss kan du antingen börja vid Maglehemsreservatets nordöstra del (väg 19, hållplats Maglehem Lillehemsvägen) eller vid entrén till Drakamöllan (väg 19, hållplats Maglehem Sockenvägen). Parkeringar finns vid Drakamöllan och utmed Lillehemsvägen norr om Blåvingeleden. Tänk dock på att det oftast är fullt här sommartid. Bänkbord finns både i Kumlan och Drakamöllan.

Karta Blåvingeleden Länk till annan webbplats.

Naturreservatet Drakamöllan Länk till annan webbplats.

Naturreservatet Kumlan Länk till annan webbplats.

Naturreservatet Maglehem Länk till annan webbplats.

Naturreservatet Lillehem Länk till annan webbplats.

Utvälinge-Jonstorp

11 km enkel väg, Kullaleden/Skåneleden, medelsvår, betesdjur

Upplev de unika fågelområdena vid Görslövsåns mynning och kanske ta ett dopp på Sandön? Skåneleden går utmed kusten genom reservatet Jonstorp-Vegeåns mynning, från Utvälinge i öster till Svanshall i väster. De vidsträckta strandängarna med sitt rika fågelliv lockar många fågelskådare. Men området attraherar även badsugna. Särskilt Sandön som står i förbindelse med land via en smal spång. Tänk på att det är fågelskydd med beträdnadsförbud antingen under hela året eller under vår och sommar. På Sandön är det bara tillåtet att vistas på den östra halvan.
Busshållplatser finns vid Utvälinge Skeppsvägen respektive Jonstorp Jonstorpsskolan. Början: Utvälinge (Rodervägen 12, Ängelholm). Slut: Revavägen, Jonstorp.

Skåneleden etapp 1 (Utvälinge-Jonstorp) Länk till annan webbplats.

Naturreservatet Jonstorp-Vegeåns mynning Länk till annan webbplats.

Jonstorp Vegeån - Bölsåkra Tranekärr – Nabben

12 km enkel väg, Kullaleden/Skåneleden, medelsvår, delvis betesdjur

Vandra längs Kullaleden (Skåneleden) utmed den ömsom flacka och fågelrika, ömsom klippiga kusten mellan Farhult och Arild på Kullahalvön. Börja i de fågelrika strandängarna i Jonstorp-Vegeåns naturreservat i utkanten av Farhult och fortsätt in i Bölsåkra-Tranekärr som kan liknas vid ett Kullaberg i miniatyr, med både klippor, utsikter, klapperstensfält och betade fäladsmarker. Längs vägen passerar du även små hamnar och ett vattenfyllt stenbrott med en fin rastplats. I slutet av vandringen går du genom Nabbens naturreservat. Denna klippiga kusthed erbjuder fina vyer över Skälderviken. Från Nabbahögarna (gravhögar från bronsåldern) har du en särdeles fin utsikt bort mot Arild. I Arild finns busshålplats. Se Skånetrafikens turlista för information om hur du tar dig tillbaka till Farhult. Börja i Farhult (Jonstorp-Vegeåns naturreservat) och avsluta i Arild (Nabbens naturreservat), Följ orange, ca 12 km. Du börjar i slutet på Skåneleden SL5 Öresund etapp 1 och fortsätter längs etapp 2.

Skåneleden etapp 2 (Jonstorp-Arild) Länk till annan webbplats. och slutet av Skåneleden etapp 1 (Utvälinge-Jonstorp) Länk till annan webbplats.

Naturreservatet Jonstorp-Vegeåns mynning Länk till annan webbplats.

Naturreservatet Bölsåkra-Tranekärr Länk till annan webbplats.

Naturreservatet Nabben Länk till annan webbplats.

Åraslövs mosse

3 km, lätt-medel, inga betesdjur

Längs en rundvandring i naturreservatet Åraslövs mosse väntar sumpskog, våtmarker och fuktängar med chans att uppleva hela tretton olika arter av orkidéer. Åraslövs mosse med sina kärr och fuktiga lövskogar är en rest av ett mycket större våtmarksområde utanför Vinslöv. Ta spången ut på myrmarken eller ”kärret” som det skyltas och leta efter orkidéer och den köttätande växten sileshår. I reservat finns en vandringsled på ca 3 km som går runt hela den öppna mossen. Leden går på stigar i de torra delarna och på spänger där det är blött. Bitvis är underlaget kladdigt och ojämnt på grund av rötter. Genom den spångade avstickare som är skyltad ”kärret” kommer du torrskodd ut i den öppna och blomrika våtmarken. Utmed leden finns bord med bänkar. Parkeringsplats finns i anslutning till reservatet.

Karta Åraslövs mosse Länk till annan webbplats.

Naturreservatet Åraslövs mosse Länk till annan webbplats.

Törringelund

gul 1,2 km, blå 1,8 km, lättgånget, inga betesdjur

Törringelund är ett litet skogsreservat strax utanför Oxie och Malmö. Här kan du uppleva gammal ädellövskog med krokiga vidkroniga ekar och pelarliknande bokar. Området består av en kulle som höjer sig över det omgivande odlingslandskapet. Det stora antalet gamla träd, främst ek, och en rik förekomst av död ved ger en hög biologisk mångfald. Med sitt tätortsnära läge är det ett värdefullt utflyktsmål och lämpar sig väl för promenader. I anslutning till naturreservatet finns en restaurang samt en dansrotunda.

Karta över leder Törringelund Länk till annan webbplats.

Naturreservatet Törringelund Länk till annan webbplats.

Kulla-Gunnarstorp

omarkerade stigar, Skåneleden passerar, lättgånget, kort sträcka genom beteshage

Naturreservat Kulla Gunnarstorp ligger dryga halvmilen norr om Helsingborg. Det sträcker sig längs kusten mellan Hittarp och Domsten för att sedan vika av in mot land upp till Kristinelund i norr. Den stora parkeringen finns i Hittarp, men det går också bra att ta sig hit med buss. Det finns gott om vandringsstigar i området, samt stigar för ridning. Strax norr om Hittarp finns en fin sandstrand för dig som är sugen på bad. Går du längre norrut kommer du till stenigare stränder med klapperstensfält. Missa inte utsiktsgatorna strax väster om slottet, vilka skapar små utsnitt eller tavlor av sundet. Även berggrunden som framträder, den så kallade landborgen, är speciell med sina vattenslipade, branta sluttningar utmed strandlinjen. Parkering finns vid badstranden norr om Hittarp (södra delen av reservatet). Busshållplatser finns i Hittarp, Domsten och vid Kulla-Gunnarstorps slott. Härifrån är det nära till reservatet.

Naturreservatet Kulla-Gunnarstorp Länk till annan webbplats.

Borgen

omarkerade stigar, medel-svår, inga betesdjur

Borgens naturreservat ligger i kanten av byn Vallåkra. Parkering finns både uppe i norr och nere söder. Tågstationen ligger ca 10 minuters promenad bort. Den södra entrén börjar nere vid Wallåkra stenkärlsfabrik. Här kan du titta på ett av de förstenade dinosauriefotspåren som hittats i reservatet, samtidigt som du får en inblick i vad leran från området har använts till sedan 1860-talet. Det finns stigar i området, men inga markerade. Missa inte den högt belägna platån där fornborgen låg som gett namn åt platsen. Här uppe finns även bord och bänkar för den fikasugne. Vill du grilla så finns en grillplats nere vid södra entrén. Ta med egen grillkol.

Naturreservatet Borgen Länk till annan webbplats.

Prästabonnaskogen och Tegeldammarna-Lergravarna

grön 3 km + blå 4,7 km, lätt, inga betesdjur förutom möjligtvis en mycket kort sträcka vid Lergravarna

Ta tåget till Tjörnarp och gå rakt ut i naturen! Kombinera lövskogsvandring med bad i Tjörnarpssjön och spännande kulturmiljöer som den gamla ringugnen i Gunnarp. Tre rundslingor utgår från järnvägsstationen: Tjörnarpssjön runt (5,8 km, röd), Tegelbruksrundan (4,7 km, blå) och Bokskogsrundan (3 km, grön). Den blå rundan går genom det kommunala naturreservatet Tegeldammarna-Lergravarna. Leden passerar även den magnifika och historiskt intressanta ringugnen för tegelbränning i Gunnarp. Den gröna rundan går istället genom Prästabonnaskogen med fin sjöutsikt och badmöjligheter i Tjörnarpssjön. Det finns även en nyskapad våtmark med utsiktsplattform och grillmöjligheter i reservatets sydvästra delar. Kanske kombinera de båda? Vandringslederna börjar på västra sidan av stationsområdet i Tjörnarp. Vid tågstationen finns även en parkering.

Karta över vandringar från Tjörnarps station Länk till annan webbplats.

Naturreservatet Prästabonnaskogen Länk till annan webbplats.

Naturreservatet Tegeldammarna-Lergravarna Länk till annan webbplats.

Traneröds mosse, Grindhus och Lilla Klåveröd

Långa spåret: vit, 5 km och Lilla Klåveröd: blå, 4 km - medelsvåra, delvis betesdjur

Traneröds mosse är en av få högmossar i västra Skåne som har undgått storskalig dikning, torvbrytning och uppodling. Den vidsträckta mossen har ett rikt fågelliv som kan beskådas från fågeltornet eller den tillgänglighetsanpassade plattformen och spången nära Traneröds mosses parkering. Här passerar även rundslingorna som tar dig till Lilla Klåveröd (blå led, 4 km) och Grindhus (vit led, 5,2 km) som också ingår i naturreservatet. Här väntar botaniska strövtåg i marker rika på kulturlämningar. Lilla Klåveröd är en gammal gård omgiven av blomrika naturbetesmarker med stenmurar och odlingsrösen. Följer du vit led går du både ut på mossen och i Grindhus betade fäladsmarker. I Grindhus kantas leden av mäktiga stenmurar, en så kallad fägata. Leden fortsätter sedan in i Klåveröds naturreservat. Där går du genom lummiga skogar och förbi den stora fiskedammen med mysiga rastplatser. Torrdass och eldstäder finns både vid Klåveröds fiskedamm och vid Traneröds mosses parkering (ta med grillkol). Leden är delvis spångad och bitvis lerig i blötare partier. Båda reservaten ingår i Stiftelsen Skånska landskaps stora och välbesökta strövområde som också heter Klåveröd. På deras webbplats finns en karta över hela strövområdet och alla leder.

Naturreservatet Klåveröd Länk till annan webbplats.

Naturreservatet Traneröds mosse, Grindhus och Lilla Klåveröd Länk till annan webbplats.

Strövområdet Klåveröd (innefattar båda reservaten) Länk till annan webbplats.

Bjäret

vit 3,3 km, medel-svår, inga betesdjur

Bjäretslingan går genom orörd, spännande skog och rasbranter i naturreservatet som är en del av Strövområdet Frostavallen utanför Höör. Terrängen är kuperad och på slingans högsta punkt passerar du över Ulfsbjär och förbi gården Bjäret. Ulfsbjär är resterna av en vulkan som var aktiv på dinosauriernas tid. Dess basiska berggrunden gör växtligheten på Ulfsbjär speciell med blåsippa och myskmadra och andra ovanliga arter. Vill du gå längre kan du gå den blå Dagstorpsslingan (9,3 km). Den går runt Dagstorpssjön och passerar både naturreservaten Bjäret och Dagstorp. Ett annat alternativ är den grönmarkerade Långstorpsslingan (9,9 km) som går vidare till naturreservatet Frostavallen-Ullstorp. Samtliga reservat ingår i Stiftelsen Skånska landskaps strövområde Frostavallen. Början/slut: Sjöhusets parkering.

Sjöhusets parkering Länk till annan webbplats.

Naturreservatet Bjäret Länk till annan webbplats.

Naturreservatet Dagstorp Länk till annan webbplats.

Naturreservatet Frostavallen-Ullstorp Länk till annan webbplats.

Frostavallens strövområde Länk till annan webbplats. (innefattar de tre naturreservaten)

Kungsmarken

röd, 3 km medel-svår, delvis betesdjur

Här finns något för alla: prunkande orkidéängar, historiska spår som järnåldersgravar och fornborgar, en golfbana med ekologiskt tänk och en mångfald av fåglar och fjärilar. Lunds Akademiska Golfklubbs parkering och restaurang är en bra startpunkt. Här finns även toaletter och rastplats med bord och bänkar. Genom det öppna och kulliga landskapet går en rödmarkerad vandringsslinga (ca 3 km). Stigen går genom golfbanan, dungar, ängsmarker och betesmarker. Var uppmärksam på golfspel och betesdjur och visa hänsyn. Stigen är delvis smal och går genom högt gräs och höga stättor förekommer i den betade delen. Kungsmarken ligger strax öster om Lund. Cykelvägen mellan Lund och Södra Sandby (Hardebergaspåret) passerar strax intill, liksom bussar. Välj hållplatsen "Kungsmarken" på Sandbyvägen. Kommer du med buss från Lund följer du cykelvägen västerut för att komma under vägen (till norra sidan) där golfbanans parkering ligger. Ytterligare en parkering finns i nordost.

Karta över vandringsled Kungsmarken Länk till annan webbplats.

Naturreservatet Kungsmarken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss