Klåveröd

Klåveröds naturreservat ingår i Stiftelsen Skånska Landskaps strövområde med samma namn. Ädellövskogen är kuperad med spektakulära klippor och dalar. Flera markerade vandringsleder tar dig runt i området. En av dem tar dig till Skorstensdalen med sina skorstensliknande stenstoder. Närmaste granne är Söderåsens nationalpark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I nordöst finns Traneröds mosse, Grindhus och Lilla Klåveröds naturreservat.

Söderåsen med märkliga stenformationer

Klåveröds naturreservat ligger högt uppe på Söderåsen som är en av Skånes stora horstar eller bergåsar. Liksom Linderödsåsen, Romeleåsen och Hallandsåsen ligger Söderåsen i en sprickzon som går diagonalt genom Skåne, från Kullaberg och Bjärehalvön i nordväst till Stenshuvud och Kivik i sydost. Här har kraftiga rörelser i jordskorpan bidragit till den ganska dramatiska naturen, skeenden som delvis också hänger ihop med Alpernas bildande för ca 70 miljoner år sedan. Den tydligaste formationen från denna tid är den publika Skorstensdalen med sina höga stenpelare.

Stenmurar och torpruiner från förr

I Klåveröd finns rikligt med fossil åkermark och flera sentida stenmurar. Tillsammans med tre torpruiner och resterna av en hjulkvarn påminner de oss om äldre tiders odlarmödor. I modern tid har stora delar av området använts för skogsproduktion, undantagen är de svårtillgängliga bergbranterna och dammen i Klåveröd. Dammen anlades på 1960-talet för att man skulle kunna anlägga en skogsbilväg och erbjuder idag fiskemöjligheter.

Bokskogsrödrocken lever i skydd av gamla bokar

I de svårtillgängliga branterna växer ädellövskog som aldrig nyttjats för skogsbruk. Här finns många gamla och senvuxna träd, framför allt bokar. Även mängden död ved och döende träd är riklig. Det gör i sin tur att arter som är beroende av gamla och döda träd trivs här. I Klåveröds naturskogslika miljöer kan du hitta svampar som sydlig sotticka och brandticka. På trädens stammar kan du även hitta bokvårtlav och på marken nedanför dansk blåmossa. Några av de mest exklusiva skalbaggarna som hittats i området är bokskogsrödrock och bokbarkglansbagge.

I skogarna kan du även se och höra skogsduva, den svarta hackspetten spillkråka och brandkronad kungsfågel med sin orangefärgade hjässa. Även nötkråka finns i området och längs Dejebäcken kan du med lite tur träffa på den mindre flugsnapparen.

Friluftsliv

Klåveröds naturreservat ingår i ett av Stiftelsen Skånska Landskaps välbesökta och uppskattade strövområden, Klåveröd. I strövområdet finns flera markerade vandringsleder, från ca 2 km till ca 6 km. Fyra av dem går i reservatet och utgår från stora parkeringen vid dammen i Klåveröd: Korta spåret (grön - 2 km), Långa spåret (vit - 5,2 km), Skorstensdalen (lila - 3,6 km) och Svartesjö (gul - 3,2 km). En bit norrut finns en 5,3 km lång mountainbike-slinga (rosa). Även Skåneleden (SL3 Ås-Ås) passerar igenom området. Utmed Skåneleden och vid parkeringen vid Klåverödsdammen finns rastplatser med vindskydd och eldstäder. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Friluftsanordningar och leder är beskrivna på Stiftelsens Skånska Landskaps webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Stenformationer i Klåveröd. Foto: Johan Johnmark

Stenformationer i Klåveröd. Foto: Johan Johnmark

Aktuellt för detta besöksmål

Nyheter

 • Vandring längs kusten i Bölsåkra-Tranekärr.

  Vandringstips i skånska naturreservat

  Det finns många vandringsleder i skånska naturreservat och nationalparker. När våren kommer är det många som vill ge sig ut på vandring i vår vackra natur. Här har vi samlat några tips för att det ska bli lättare för dig att hitta ut.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • elda eller grilla utanför anvisade platser
 • ha okopplad hund
 • gräva upp växter
 • samla ved och pinnar
 • starta eller landa med luftfartyg, exempelvis drönare

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, eller naturföremål,

2. elda/grilla annat än på anvisad plats. Användning av friluftskök är tillåtet i
naturreservatet,

3. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel,

4. gräva upp växter,

5. Föra bort död ved, eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

6. Starta eller landa med luftfartyg, exempelvis drönare,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd

7. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, snitsel, orienteringskontroll eller liknande annat än tillfälligt, högst tio dygn. Reservatets förvaltare bör informeras innan uppsättningen,

8. uppföra någon form av anläggning eller placera ut för reservatet främmande föremål,

9. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod som inte förstör djurets livsmiljö, med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av svårbestämda arter av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande nationell databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,

10. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar, med undantag av enstaka beläggsexemplar, under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande nationell databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2021

Storlek: 99 hektar

Kommun: Svalöv

Förvaltare: OD Krooks donation (M-län) genom Stiftelsen Skånska Landskap

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering norr om Klåverödsdammen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.035111, E 13.181028

Parkering vid Klåverödsdammen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.034111, E 13.181000

Parkering söder om Klåverödsdammen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.033222, E 13.180056

Hitta mig

Skogsduva

Illustration: Katarina Månsson


Skogsduvan är mindre än ringduvan och dess blågrå fjäderdräkt saknar vitt. Den har därför kallats blåduva. På halsens sidor har den grön- och vinrödglänsande fläckar. Skogsduvan har sina bon i hålträd, ofta i gamla spillkråkebon. Bristen på hålträd har bidragit till artens minskning. I brist på trädhål kan den häcka i knipholkar, klippskrevor och ruiner. Under hösten flyttar många söderut i Europa, men några få stannar kvar i Skåne. Sveriges äldsta skogsduva blev drygt 10 år.

Kontakt

Stiftelsen Skånska Landskap

E-post info@skanskalandskap.se

Telefon 044-309 39 30

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss