Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tegeldammarna-Lergravarna

Tegeldammarna-Lergravarna är ett kommunalt naturreservat i Höörs kommun. Reservatet omfattar den gamla lertäkt som förr tillhörde Gunnarps bruk. Idag består reservatet till största delen av fuktig skogsmark med ett stort inslag av död ved och ett rikt fågel- och insektsliv.

Präglat av industriell lertäkt

Reservatet är beläget strax norr om Tjörnarp, mellan de små byarna Ella och Gunnarp. Här fanns under istiden en issjö, där näringsrik lera avsattes. Redan 1850 bedrevs lertäkt i liten skala i området och något år senare avsattes 16 kappland (0,5 hektar) som gemensam lertäkt för Gunnarps by. Markerna var då öppnare och till vissa delar brukade som äng. 1898 startade tegelbruket i Gunnarp under industriella former och fortsatte sen sin verksamhet fram till 1958. Spåren efter lertäkt är fortfarande tydliga, med täkthål och jordvallar med matjord som schaktats bort för att komma åt leran. Resterna efter den mäktiga gamla tegelugnen, en ringformad ugn med 18 brännkammare och tegelklädda valvgångar, ligger invid reservatet.

Lövskog med mycket död ved

Idag präglas området av självföryngrad fuktlövskog och sumpskog som aldrig har röjts eller gallrats. Den speciella jordarten ger förutsättningar för krävande arter som skogsknipprot, tvåblad, svartvide och näbbstarr. Tillgången på död ved är stor, vilket ger möjlighet för en rik fauna av vedlevande insekter, samt insektsätande och hålbyggande fåglar. Skogsduva och ett flertal hackspettarter finns i området. I den öppna dammen häckar sångsvan.

Friluftsliv

En del av den blå vandringsleden Tegelbruksrundan (totalt 4,7 km) går genom reservatet. Leden passerar flera vattenfyllda lergravar där lera togs till tegelframställning i Gunnarp strax intill. Leden går även förbi den magnifika och historiskt intressanta ringugnen för tegelbränningen i Gunnarp. Sedan fortsätter leden till Tjörnarp där den passerar Tjörnarps tågstation. Väljer du att ta bilen till Tegeldammarna-Lergravarna finns en mindre parkering utanför grindarna till reningsverket, precis i anslutning till reservatet. Parkering finns även vid tågstationen i Tjörnarp, ca 2 km åt sydväst. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Från tågstationen utgår tre rundslingor. Dels den blå Tegelbruksrundan, men också den röda leden Tjörnarpssjön runt (5,8 km) och den gröna leden Bokskogsrundan (3 km) som båda går genom det närliggande reservatet Prästabonnaskogen Länk till annan webbplats. med bad- och grillmöjligheter. Vandringslederna börjar på västra sidan av stationsområdet och finns samlade i foldern Vandringsleder från Tjörnarps station Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skog med död ved. Foto: Malin Andersson

Skog med död ved. Foto: Malin Andersson

Aktuellt för detta besöksmål

Nyheter

 • Vandring längs kusten i Bölsåkra-Tranekärr.

  Vandringstips i skånska naturreservat

  Det finns många vandringsleder i skånska naturreservat och nationalparker. När våren kommer är det många som vill ge sig ut på vandring i vår vackra natur. Här har vi samlat några tips för att det ska bli lättare för dig att hitta ut.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • tälta
 • elda
 • rida
 • störa djurlivet

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borra eller på annat sätt skada block, levande eller döda träd och buskar

2. skada eller rubba stengärdsgårdar

3. plocka eller gräva upp växter

4. avsiktligt störa djurlivet

5. tälta

6. göra upp eld

7. medföra ej kopplad hund

8. på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller motsvarande

9. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

10. rida

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1999

Storlek: 13 hektar

Kommun: Höör

Förvaltare: Höörs kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.010361, E 13.639583

Hitta mig

Skogsknipprot.

Illustration: Jonas Lundin


Skogsknipprot är en kraftig orkidé som är ganska ovanlig. Den trivs i den näringsrika mulljorden, särskilt om den innehåller kalk. Du kan hitta den i såväl rikkärr och ängsmarker som i lundar och skogar.

Kontakt

Åsa Abrahamsson
Höörs kommun

E-post asa.abrahamsson@hoor.se

Telefon 0413-281 64

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss