Hilleshögs dalar

Hilleshögsdalar erbjuder vackra vyer och hänförande utsikt, sällsynta växter och blommande försvarsanläggningar. Vid Hilleshögs dalar finns det mycket att se och upptäcka - Skåneleden visar dig vägen.

Inlandsisens skapelse

Dalgångens speciella utseende och säregna geologi har väckt stort intresse bland geologer. Dalamossen är sannolikt en dödisgrop som bildades under istiden. Övriga delar av dalgången tror geologerna är resultatet av ”jordflytning”, en process som inleddes när isen lämnat området.

Artrika stränder

Höga, sandiga branter sätter sin prägel på den vackra kuststräckan. Ön Ven som du kan se ute i Öresund, har liknande stränder. På Ven kallas de branta stränderna ”backafall”. I branterna har backsvalorna sina bon. Det är också här man hittar klintsnyltrot – en sällsynt växt utan klorofyll (växternas gröna färgämne). Den är, som namnet antyder, en ”snyltare” som lever som parasit, främst på väddklint.

Gåsaägget är en betesmark med stor blomsterprakt. Här växer bland annat rödklint, gulmåra och mandelblom. Övriga betesmarker är inte lika artrika.

Blommande skansar

I naturreservatet syns spåren efter försvarslinjen Karl XII:s skansar från tidigt 1700-tal. Försvarsanläggningen byggdes för att hindra anfall från Danmark. Skansarna i betesmarken pryds om våren av stora mängder gullvivor.

Rester från tegelindustrin

På stranden ligger stora mängder kasserat tegel från tegelbruksepoken som hade sin blomstringstid kring förra sekelskiftet. Då låg ett flertal tegelbruk mellan Landskrona och Helsingborg. Ett av dem låg i Rustningshamn. Leran togs i kustbranterna och spåren efter lertagen syns än idag. Ett av lertagen är numera vattenfyllt.

Friluftsliv

Den 3,2 km långa Sandbergen-slingan (brun) tar dig runt stora delar av reservatet. Besöker du området i blomningstid så ta gärna en kort avstickare till Gåsaägget för att se på blomsterprakten. Delar av slingan går gemensamt med Skåneleden (SL5 Öresund, etapp 8). Ett längre alternativ är att gå Skåneleden från Landskrona genom Hilleshögs dalar, Glumslövs backar och Glumslövs naturvårdsområde och vidare till Rydebäck i den södra utkanten av Helsingborg. Vandringen är 13 km och går längs backafallens sandiga branter utmed kusten. Här passerar du sandmarksväxter och backsvalebon, men även kulturmiljöer som Karl XII:s skansar, tegelbruksrester, stenåldersgraven Örenäs gånggrift och gamla fiskelägen. Pausa på en sten längs med stranden eller vid bänkbordet i den nordvästra delen av reservatet. Parkeringsplatser finns på flera platser i både Hilleshögs dalar och Glumslöv. Tågstationen Glumslöv ligger cirka 2 km promenad bort.

Rapsfält med utsikt över Ven i fjärran. Foto: Mats Sjöberg

Rapsfält med utsikt över Ven i fjärran. Foto: Mats Sjöber

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Föreskrifter för Hilleshögs dalar i form av piktogram.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda annat än med friluftskök
 • tälta
 • ställa upp husvagn eller husbil
 • rida
 • gräva upp växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar, naturföremål, kulturlämningar eller havsbotten,
 2. tälta eller sätta upp utrustning för övernattning, eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande,
 3. elda annat än med friluftskök,
 4. cykla annat än på väg,
 5. rida/köra med häst,
 6. medvetet störa betesdjur,
 7. medvetet störa fågellivet,
 8. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel,
 9. gräva upp växter,
 10. placera eller sätta upp tavla plakat, skylt, affisch, eller liknande,
 11. köra motordrivet fordon utanför väg eller parkeringsplats,
 12. parkera utanför anvisade parkeringsplatser,
 13. plantera eller så in växter eller sätta ut djur,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd:

 1. anordna tävling eller liknande arrangemang,
 2. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod som inte förstör djurets livsmiljö, med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av svårbestämda arter av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1980

Storlek: 167 hektar

Kommun: Landskrona

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering längs Glumslövsvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.930056, E 12.817861

Parkering i nordväst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.933750, E 12.786750

Hitta mig

Rödklint.

Illustration: Mostphotos


Rödklint liknar blåklinten men har röd-violetta blommor och blommar först framåt sensommar-höst. Den växer i de öppna markerna som i äng, betesmarker och vägkanter. Växten användes förr som färgväxt för gul färg. Rödklinten är en uppskattad växt bland pollinerande insekter som fjärilar, humlor och bin.

Mer information

Karta för utskrift över Hilleshögs dalar.

Karta för utskrift över Hilleshögs dalar.

Kontakt

Sebastian Ivarsson
naturvårdsförvaltare

E-post sebastian.ivarsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 23


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Kontakt