Lyadalen

Lyadalens naturreservat börjar i Båstad och klättrar upp för Hallandsåsens nordsluttning. Strövstigar leder dig genom Lyadalens frodiga lövskogar och fornlämningsrika betesmarker. Missa inte Lyabäckens djupa ravin eller utsikten Brattenborg, som bjuder på storslagna vyer vid fint väder.

Rika lövskogar

De branta sluttningarna ner mot Lyadalen och Sinarpsdalen är täckta av lövskog. Om våren hörs en livlig småfågelkör av grå flugsnappare, härmsångare och grönsångare. I de kalkrika och fuktiga lövlundarna växer en mångfald av örter, mossor och lavar. Skogssvingel, strutbräken, trolldruva och myskmadra trivs här, liksom den sällsynta månviolen.

Lyabäcken

Lyabäcken, som korsar den norra delen av reservatet, kastar sig ner mot Sinarpsdalen i små forsar och fall. I det kalla och klara vattnet lever en lokal öringstam. Med lite tur får du syn på den grågula forsärlan, som återkommer från varmare breddgrader redan i mars eller början av april.

Betesmarker och fornlämningar

Böljande betesmarker breder ut sig ovan de lövklädda sluttningarna. Gravhögar, rösen och stensättningar är väl synliga i det öppna beteslandskapet. Intill fornlämningar och berghällar växer backtimjan, slåttergubbe och gökärt. Söder om Varegården finns ett cirka sex meter högt stup, som enligt sägnen ska ha fungerat som ättestupa förr i tiden.

Friluftsliv

Lyadalen ligger på Hallandsås (Hallandsåsen) som reser sig strax söder om Båstad. Från Båstad sportcenter kan du följa Skåneleden SL1 (etapp 21, orange) och Axeltorpsslingan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (9 km, gul) ut ur samhället och vidare in i Lyadalens naturreservat. Inledningsvis passerar du Lyadalens bäckravin och lummiga skogar. Men allt eftersom den kraftigt lutande vägen tar dig vidare upp för sluttningen öppnar landskapet upp sig. Väl uppe på åsen väntar både utsikten Brattenborg och fina vyer från bronsåldershögar i de öppna betesmarkerna nordväst om vägen. För att få en rundslinga fortsätter du att följa Skåneleden/Axeltorpsslingan vidare in i naturreservatet Axelstorps skogar Länk till annan webbplats.. I den södra delen av Axelstorps skogar viker du av från bilvägen och Skåneleden och fortsätter på Axeltorpsslingans mindre stigar. Här väntar en skogklädd och imponerande bäckravin med vattenfall. Terrängen är kuperad och stigen lutar kratigt. På andra sidan ravinen går du ut ur reservatet. Stigen går först genom betesmarker innan du kommer ut på en väg igen som leder dig ned för åsen och tillbaka till Båstad samhälle. Parkering saknas i Lyadalen. Utgå från Båstad station eller Sinarpsdalens parkering (Nötte backar). Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Betesmark med gravhögar i söder. Foto: Carina Zätterström

Betesmark med gravhögar i söder. Foto: Carina Zätterström

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda
  • ha hund okopplad
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. ta bort, täcka över, borra, mejsla, måla eller på annat sätt skada block, stenmurar, levande eller döda träd, buskar och stubbar,

2. plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor eller lavar,

3. avsiktligt störa djurlivet,

4. göra upp eld,

5. medföra ej kopplad hund,

6. rida, annat än på upplåten väg eller markerad ridstig,

7. framföra cykel eller motordrivet fordon annat än på bilväg,

8. parkera annat än på för ändamålet anvisad parkeringsplats,

9. tälta eller ställa upp campingbil, husvagn eller motsvarande,

10. på störande sätt använda musikinstrument eller annan ljudanläggning,

11. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning,

- informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

12. fånga eller samla in insekter eller vattenlevande organismer.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förVandringsled Vandringsled
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildat: 2007

Storlek: 52 hektar

Kommun: Båstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Start Skåneleden, Båstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.418278, E 12.857583

Start Axelstorpsslingan, Båstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.423806, E 12.856333

Parkering Sinarpsdalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.408583, E 12.832833

Hitta mig

Månviol

Illustration: Katarina Månsson


Månviol är en uppemot 1 meter hög växt. Blommorna är ljust violetta och bladen stora och hjärtlika. Den trivs i frodig bokskog med fuktig och kalkrik jord. Du ser den blomma från slutet av maj in i juni månad. När fröspridningen är över framåt hösten hänger bara delar av fruktskidorna kvar, en tunn genomskinlig skiva som skimrar som silver, kanske som mest i månsken? Arten växer ofta i stora, samlade bestånd.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss