Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ljungavången

Ljungavångens naturreservat bildades i första hand för att skydda områdets ovanliga och hotade groddjur. I smådammarna och på de lättgrävda sandiga markerna trivs bland annat den sällsynta lökgrodan som här har en av sina största populationer i landet.

Ett av lökgrodans starkaste fästen

Genom åren har Ljungavången nyttjats som betesmark, åker och grustäkt. I traktens småvatten och märgelgravar har lökgrodan länge haft ett av sina starkaste fästen i landet. Sedan Ljungavången avsattes som naturreservat har igenväxta dammar restaurerats och nya har anlagts för att gynna groddjuren.

Andra groddjur

Lökgrodan må vara den största rariteten i reservatet, men här finns ytterligare sju arter. I reservatet finns bland annat den vackert gröna lövgrodan, klockgrodan och den ovanliga långbensgrodan. Både mindre och större vattensalamander finns i dammarna.

Inte bara groddjur

Utöver de många groddjuren förekommer även rådjur och hare i reservatet. Gråhäger, ormvråk, röd glada och tornfalk syns ofta i området.

Friluftsliv

Området saknar anordningar för friluftsliv, men grodornas speciella vårsång kan upplevas på håll. Om du är intresserad av mer än groddjur kan du kombinera ditt besök med att gå den 12 km långa Gårdlösaleden som passerar förbi reservatet. Det är en natur - och kulturvandring som börjar och slutar vid Smedstorps station. Längs vägen blir det stopp för både skeppssättningar, stenbrott och kalkugn samtidigt som den passerar förbi reservatet Listarumsåsen med sina rullstensåsar. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Dammarna i reservatet gynnar groddjuren. Foto: Christer Persson

Dammarna i reservatet gynnar groddjuren. Foto: Christer Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Nyheter

  • Vandring längs kusten i Bölsåkra-Tranekärr.

    Vandringstips i skånska naturreservat

    Det finns många vandringsleder i skånska naturreservat och nationalparker. När våren kommer är det många som vill ge sig ut på vandring i vår vackra natur. Här har vi samlat några tips för att det ska bli lättare för dig att hitta ut.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda
  • rida eller köra med häst
  • övernatta
  • störa omgivningen

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

2. spräcka, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada stenar, block, hällar eller terrängformer,

3. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

4. på ett störande sätt använda radio, musikinstrument eller annan ljudanläggning,

5. framföra fordon, tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

6. rida eller köra med häst,

7. göra upp eld annat än på för ändamålet anvisade platser,

8. anordna tävling eller bedriva verksamhet som kan inverka störande på naturmiljön

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 14 hektar

Kommun: Tomelilla

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Hitta mig

Långbensgroda.

Illustration: Katarina Månsson


Långbensgrodan är brun med långa ben och spetsig nos. Den liknar vanlig groda och åkergroda men är lite mindre. Typiskt är de runda trumhinnorna som sitter precis bakom ögonen och de är dessutom lika stora. Den finns framförallt i Skåne och på Öland och du hittar den i grunda dammar och kärr, gärna nära lövträd. Du kan höra den leka redan i mars.

Mer information

Folder Ljungavången Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss