Ljungavången

Ljungavångens naturreservat bildades i första hand för att skydda områdets ovanliga och hotade groddjur. I smådammarna och på de lättgrävda sandiga markerna trivs bland annat den sällsynta lökgrodan som här har en av sina största populationer i landet.

Ett av lökgrodans starkaste fästen

Genom åren har Ljungavången nyttjats som betesmark, åker och grustäkt. I traktens småvatten och märgelgravar har lökgrodan länge haft ett av sina starkaste fästen i landet. Sedan Ljungavången avsattes som naturreservat har igenväxta dammar restaurerats och nya har anlagts för att gynna groddjuren.

Andra groddjur

Lökgrodan må vara den största rariteten i reservatet, men här finns ytterligare sju arter. I reservatet finns bland annat den vackert gröna lövgrodan, klockgrodan och den ovanliga långbensgrodan. Både mindre och större vattensalamander finns i dammarna.

Inte bara groddjur

Utöver de många groddjuren förekommer även rådjur och hare i reservatet. Gråhäger, ormvråk, röd glada och tornfalk syns ofta i området.

Mindre vattensalamander: Foto: Alex Regnér

Kontakt

Magnus Jönsson
naturvårdsförvaltare

E-post magnus.jonsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 20


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • elda utanför anvisade platser
  • rida eller köra med häst
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • störa omgivningen
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

2. spräcka, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada stenar, block, hällar eller terrängformer,

3. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

4. på ett störande sätt använda radio, musikinstrument eller annan ljudanläggning,

5. framföra fordon, tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

6. rida eller köra med häst,

7. göra upp eld annat än på för ändamålet anvisade platser,

8. anordna tävling eller bedriva verksamhet som kan inverka störande på naturmiljön

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 14 hektar

Kommun: Tomelilla

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig


Långbensgrodan är brun med långa ben och spetsig nos. Den liknar vanlig groda och åkergroda men är lite mindre. Typiskt är de runda trumhinnorna som sitter precis bakom ögonen och de är dessutom lika stora. Den finns framförallt i Skåne och på Öland och du hittar den i grunda dammar och kärr, gärna nära lövträd. Du kan höra den leka redan i mars.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.