Bölsåkra-Tranekärr

Reservatet är beläget vid havet mellan Skäret och Svanshall på norra sidan av Kullahalvön, några kilometer norr om Jonstorp. I Bölsåkra-Tranekärr finns ett omväxlande landskap med dramatiska stenformationer, rester av öppen kusthed, fälads- och hagmarker samt lövskogsdungar och åkermark. Skåneleden passerar genom reservatet och besökscentrat naturum Kullaberg ligger en mil västerut.

Klippor, skog och betesmark

Stranden i reservatet är klippig och stenig med omfattande klapperstensfält. Berget går i dagen i sluttningen och i öster nära Svanshall ligger resterna av ett större stenbrott med branta kanter och vattenfylld botten. Ek och björk dominerar den skogklädda delen av reservatet, med inslag av al, asp och rönn. Mellan skogspartierna finns öppna fäladsmarker med främst ljung, kråkris och gräs med inslag av bland annat klockljung.

Rester av Kulla fälad

Kustheden och fäladsmarken är en rest av den tidigare vidsträckta betesallmänningen Kulla Fälad som förr täckte stora delar av Kullahalvön. Den lättframkomliga fäladsmarken, variationen mellan öppet och slutet landskap, kustheden med klapperstenstrand samt kontakten med havet gör området mycket attraktivt som strövområde.

Friluftsliv

Skåneleden går genom hela reservatet, från Svanshall i öster till Skäret i väster. Den klippiga kusten bjuder på fina utsikter över Skälderviken och går omväxlande genom betade fäladsmarker och klapperstensfält – ett Kullaberg i miniatyr! Längs vägen passerar du även små hamnar. En fin rastplats finns vid det vattenfyllda stenbrottet längst i öster. Vid en längre vandring kan du fortsätta in i reservatet Nabben Länk till annan webbplats. som ansluter i väster och som går utmed kusten till Arild.

Foto: Mats Sjöberg

Kontakt

Naturvård
Pernilla Olsson

E-post pernilla.olsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 53


Övriga frågor

E-post Naturvårdsförvaltning Kullabygden

Telefon 010-224 10 00

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Illustrationer av föreskrifterna för Bölsåkra Tranekärr.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • tälta eller ställa upp husvagn/husbil
 • elda eller grilla utanför anvisade platser
 • flyga med drönare
 • köra eller sjösätta vattenskoter
 • gräva upp växter
 • cykla utanför allmän eller enskild väg

 Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, block, naturföremål, kulturlämningar eller havsbotten
 2. cykla på annat än på allmän eller enskild väg eller särskilt anvisad cykelled
 3. rida annat än på allmän- eller enskild väg eller på särskilt anvisad led
 4. tälta eller sätta upp utrustning för övernattning, ställa upp husvagn, husbil eller liknande
 5. a) använda engångsgrill; b) elda med ved, kol eller använda grill annat än på anvisad plats
 6. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel
 7. på ett störande eller högljutt sätt använda musik- eller ljudanläggning
 8. uppföra någon form av anläggning eller placera ut för reservatet främmande föremål
 9. medvetet störa betesdjur
 10. dumpa trädgårdsavfall
 11. plantera eller så in växter eller sätta ut djur
 12. gräva upp växter
 13. köra motordriven cykel annat än på allmän eller enskild väg
 14. köra eller sjösätta vattenskoter eller motsvarande farkost
 15. starta eller landa med luftfartyg eller flyga fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg, exempelvis drönare, på en höjd understigande 120 meter över medelhavsnivå
 16. parkera utanför anvisade vägar och parkeringsplatser
 17. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, eller liknande

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd:

 1. placera eller sätta upp snitsel, orienteringskontroll eller liknande anordning annat än tillfälligt, högst 10 dygn, under förutsättning att kontaktuppgifter och datum för uppsättning anges på de utplacerade föremålen
 2. anordna och organisera tävling eller liknande arrangemang
 3. lägga upp båtar på stranden.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1985

Storlek: 142 hektar

Kommun: Höganäs

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Hitta mig


Under högsommaren kan man få se den sexfläckiga bastardsvärmaren på fäladsmarkerna i Bölsåkra-Tranekärr. Den sexfläckiga bastardsvärmarens larver har käringtand som värdväxt.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Bild på liten karta över Bölsåkra-Tranekärr.

Karta för utskrift över Bölsåkra-Tranekärr.