Bölsåkra-Tranekärr

Reservatet är beläget vid havet mellan Skäret och Svanshall på norra sidan av Kullahalvön, några kilometer norr om Jonstorp. I Bölsåkra-Tranekärr finns ett omväxlande landskap med dramatiska stenformationer, rester av öppen kusthed, fälads- och hagmarker samt lövskogsdungar och åkermark. Skåneleden passerar genom reservatet och besökscentrat naturum Kullaberg ligger en mil västerut.

Klippor, skog och betesmark

Stranden i reservatet är klippig och stenig med omfattande klapperstensfält. Berget går i dagen i sluttningen och i öster nära Svanshall ligger resterna av ett större stenbrott med branta kanter och vattenfylld botten. Ek och björk dominerar den skogklädda delen av reservatet, med inslag av al, asp och rönn. Mellan skogspartierna finns öppna fäladsmarker med främst ljung, kråkris och gräs med inslag av bland annat klockljung.

Rester av Kulla fälad

Kustheden och fäladsmarken är en rest av den tidigare vidsträckta betesallmänningen Kulla Fälad som förr täckte stora delar av Kullahalvön. Den lättframkomliga fäladsmarken, variationen mellan öppet och slutet landskap, kustheden med klapperstenstrand samt kontakten med havet gör området mycket attraktivt som strövområde.

Foto: Mats Sjöberg

Kontakt

Malin Melén
naturvårdsförvaltare

E-post malin.melen@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 12 20


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil
 • elda utanför anvisade platser
 • störa djurlivet

 Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

- gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning

- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter

- deponera trädgårdsavfall

- avsiktligt störa djurlivet tex genom närgången fotografering av fågelbo

- göra upp eld annat än på anvisad plats under tid då eldningsförbud inte råder

- tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

- lägga upp båtar på stranden utan länsstyrelsens tillstånd

- rida annat än på särskilt anvisade stigar och ytor

- framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser

- utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål

- på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller motsvarande

- anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1985

Storlek: 142 hektar

Kommun: Höganäs

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering i västlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 56.259694, E 12.614583

Parkering i östlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 56.253944, E 12.655500

Mindre parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 56.260250, E 12.622694

Hitta mig


Under högsommaren kan man få se den sexfläckiga bastardsvärmaren på fäladsmarkerna i Bölsåkra-Tranekärr. Den sexfläckiga bastardsvärmarens larver har käringtand som värdväxt.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Samlingsfolder Kullabygdens naturreservatPDF

Beslut & skötselplan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.