Vind i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Lövestads åsar

Som en skogsklädd oas höjer sig Lövestads åsar över åkrarna. På sommaren bildar bokarna en grönskimrande, högstammig pelarsal med en matta av lundarv, gulplister och ramslök. På vintern trängs stora flockar med bofink och bergfink på marken där de äter sig mätta på bokollon. Vildsvin och rådjur söker också skydd och mat under träden.

Åsar skapade av inlandsisen

För ca 15 000 år sedan drog sig den mäktiga inlandsisen tillbaka och vattnet forsade fram i isens sprickor. Isälven lämnade sten, grus och sand bakom sig och lade grunden till Lövestads åsar. Området har framför allt använts som betesmark eftersom marken var svårbrukad i sluttningarna. 

Betad lövskog med hemligheter

Den ljusa, betade lövskogen var ett populärt tillhåll för ortsbefolkningen i slutet av 1800-talet. Här låg en dansbana med jordgolv och den levnadsglade kyrkoherden och hans kompanjoner festade gärna till i skydd av skogen. Den märkliga ”massa-stenen” minner om 1800-talets skogliga äventyr.

Idag växer det mest bok av samma ålder på Lövestads åsar. Målsättningen är att det i framtiden ska växa bok, skogslönn och alm, ungt och gammalt om vartannat. Här ska finnas tät skog varvat med ljusa gläntor. Döda och döende träd ska få ligga kvar och skapa livsrum för svampar, insekter och fåglar.

Ramslök. Foto: Gunilla Davidsson

Friluftsliv

Lövestads åsar erbjuder vandring i en skogklädd oas i det omgivande åkerlandskapet utanför Sjöbo. Uppe på åskrönet löper Skåneleden (orange) genom hela reservatet vilket ger möjligheter till en relativt enkel och smidig promenad bland områdets rullstensåsar. Genom att gå den omarkerade markvägen på tillbakavägen får du en ca 1,5 km lång runda. Skåneledens rastplats med vindskydd och eldstad ligger direkt norr om reservatet. Börja vid parkeringen i söder.

Like a woodland oasis, the Lövestads åsar (ridges) rise up above the fields. The ridges were formed when the ice melted around 15.000 years ago. The area has been used mainly for grazing because the slopes was difficult to cultivate.

The open, grazed deciduous woodland was a popular resort for the local population at the end of the 1800s. There was a dance floor here with an earth floor. Today, the woodland is denser with even-aged beech trees, which in the summer create a green shimmering, pillared hall with a carpet of wood stitchwort, yellow archangel and wild garlic. In the winter the ground can fill up with large flocks of chaffinches and bramblings eating feasting on beech nuts. Wild boar and roe deer also seek shelter and food under the trees.

The aim for the future is that beech, norway maple and elm will grow here; both young and old mixed together. Dead and dying trees will be allowed to remain and create homes for fungi, insects and birds.

Foto: Ann-Sofie Pellas

Kontakt

Anette Persson
naturvårdsförvaltare

E-post anette.persson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 63


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta mer än en natt
  • ställa upp husvagn/husbil
  • rida utanför markerad ridled (se karta)
  • cykla

Karta med ridled Pdf, 2.7 MB.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. avsiktligt störa djurlivet,

2. skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt, eller bortföra död ved,

3. medföra ej kopplad hund,

4. framföra cykel eller annat fordon, samt rida utanför ridled Pdf, 2.7 MB.

5. ställa upp husvagn eller husbil eller motsvarande,

6. tälta mer än en natt,

7. elda,

8. nyttja området för tävling, övning, lägerverksamhet eller annan aktivitet som kan inverka störande på naturmiljön eller det rörliga friluftslivet.

9. på ett störande sätt använda radio, musikinstrument eller annan ljudanläggning

10. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning

11. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för naturreservatet främmande föremål

12. sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

1. fånga och bortföra eller samla in insekter eller andra djur med dödande fällor, eller på annat sätt skada djurlivet eller deras livsmiljö,

2. samla in vedlevande svampar,

3. lägga upp geocachingplats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2011

Storlek: 34 hektar

Kommun: Sjöbo

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.648472, E 13.862278

Hitta mig

Ramslök.

Illustration: Katarina Månsson


Ramslök växer i stora bestånd på den kalk- och mullrika jorden i lövskog och lundar under maj-juni. Den har en stark lökdoft, särskilt när bladen börjat vissna. Ramslök är den enda av de vilda svenska lökväxterna (Allium) som har vita blommor och breda platta blad.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 984.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta över ridled Pdf, 2.7 MB.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.