Kulla Gunnarstorp

Kulla Gunnarstorp (Kulla-Gunnarstorp) erbjuder vacker utsikt och svalkande bad i Öresund. Flera stigar leder dig runt genom skog, betesmark och utmed kusten. Missa inte utsiktsgatorna strax väster om slottet, vilka skapar små utsnitt eller tavlor av sundet. Även berggrunden som framträder, den så kallade landborgen, är speciell med sina vattenslipade sluttningar längs strandlinjen. Badmöjligheterna är bäst strax norr om Hittarp där stranden är sandig.

Landborgen och dess branta sluttning

Naturreservatet är beläget på de norra delarna av landborgen. Dess branta sluttningar ned mot havet bildades för 4000–7000 år sedan av vågor och strömmar när havsnivån låg upp till sex-sju meter högre än den gör idag. Uppe på platån, 20 till 40 meter över havet, ligger det platta jordbrukslandskapet. Bäckar har skurit sig djupt in i landborgen och bildat bäckraviner.

Slottsmiljöer och utsiktsgator

På landborgens krön anlades på 1500-talet den borg som ligger strax intill reservatet. Lite högre upp och mer synligt ligger det nya slottet som uppfördes på 1860-talet. Reservatet är en fortsättning på slottsparken som är privat. I reservatet möts du av de stora vidkroniga träden, stigar och utsiktsplatser.

Väster om slottet finns de tre speciella utsiktspunkterna "vistorna". De fria utsiktsgatorna skapar ett utsnitt av naturen som visar havet, båtarna och danska kusten. I "tavlan" längst i söder tronar Kronborgs slott eller "Hamlets slott". Samma ”tavlor” kunde ses av de promenerande gästerna på slottet redan under 1800-talet. De finns nämligen omskrivna i lyriska ordalag i boken Skånska herrgårdar som gavs ut på den tiden.

Flyttande rovfåglar och slingrande kaprifol

På hösten och våren ska man hålla utkik efter flyttande rovfåglar. Mängder med ormvråk och bivråk sträcker förbi tillsammans med enstaka fiskgjusar, lärkfalkar och fjällvråkar.

I reservatets ganska artfattiga bok- och ekskogar växer harsyra, ekorrbär och skogsstjärna. Den slingrande kaprifolen är en karaktärsart för området.

Friluftsliv

Naturreservatet Kulla Gunnarstorp går utmed kusten från Hittarp i söder, via Domsten, till Kristinelund i norr. Den stora parkeringen finns i Hittarp, men det går också bra att ta sig hit med buss. Det finns gott om vandringsstigar i området. Strax norr om Hittarp finns en fin sandstrand för dig som är sugen på bad. Går du längre norrut kommer du till stenigare stränder med klapperstensfält.

Missa inte utsiktsgatorna strax väster om slottet, vilka skapar små utsnitt eller tavlor av sundet. Även berggrunden som framträder, den så kallade landborgen, är speciell med sina vattenslipade, branta sluttningar utmed strandlinjen. Observera att eldstäderna är borttagna och att det numera är förbjudet att elda i hela reservatet. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

A visit to Kulla Gunnarstorp offers a great opportunity for hiking, cycling and horse-riding. And why not finish your trip with a dip in the sea from the sandy beach just north of Hittarp? Look out over the sea from the top of the escarpment through specially-cut viewing corridors where the woodland forms a frame around the view of the water and Denmark in the background.

Cliff Landscape

The nature reserve is located in an area that encompasses the northern parts of the escarpment. These steep slopes down to the sea were created 4000–7000 years ago by waves and currents, when the sea-level was as much as six to seven metres higher. Up on the plateau, 20–40 metres above the sea, there is a flat agricultural landscape. Streams have cut deep into the escarpment, forming ravines.

The moated castle that lies close to the reserve on the brow of the escarpment was built in the 16th century. A little higher up and more visible is the new castle that was built in the 1860s. The reserve is a continuation of the castle grounds, which has large, broad-crowned trees, footpaths and view-points. This site was settled long before the 16th century and lying just north of the castle, there is a graveyard with several burial mounds from the Bronze Age (c. 3,500 years ago).

Peepshow in the Woodland

West of the castle, there is a very special form of view-point. From a bench in the park, you can look out through three viewing corridors cut out of the woodland. They create slices of nature, showing the sea, boats and the Danish coast. The same "pictures" could be seen by the promenading guests at the castle back in the 19th century. They are described lyrically in the book Skånska herrgårdar (Skåne's Manor Houses), which was published at the time.

Sand and Stone at the Edge of the Sea

The best place to swim is just north of Hittarp, where you'll find a lovely sandy beach. If you then go further north, you'll come to a rockier coastline with a pebble beach, where there are a couple of metre-high, vertical, sandstone ledges from which spring water runs. The reserve continues out into the sea until it is three metres deep. Past that point, there is the municipal nature reserve Grollegrund, a protected area of the marine environment with valuable underwater habitats.

Woodland

The woodland is mainly beech and oak on heathland. It is rich in flowering plants including Wood Sorrel, False Lily of the Valley and Chickweed Wintergreen. Sweet-scented Goat-Leaf Honeysuckle is one of the woodland's characteristic species, wrapping itself around trees and bushes. In the ravines formed by streams south of the castle, there is more nutrient-rich soil which means the flora is more abundant.

Migrating birds of prey

In autumn and spring you should be on the look-out for migrating birds of prey. Large numbers of Common Buzzard and European Honey Buzzard migrate through the area, together with occasional Osprey, Hobby and Rough-Legged Buzzard.

Landborgen, berggrunden som här framträder, löper utmed strandlinjen. Foto: Mats Sjöberg

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda annat än med friluftskök
 • tälta
 • ställa upp husbil/husvagn
 • köra eller sjösätta vattenskoter eller motsvarande farkost
 • cykla

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Söder och väster om väg 111 (157 ha) gäller följande:

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar, naturföremål, berggrund, kulturlämningar eller havsbotten,

2. tälta, eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande,

3. elda annat än med friluftskök,

4. cykla annat än på väg eller anvisad cykelled,

5. rida/köra med häst annat än på väg eller anvisad ridled,

6. medvetet störa betesdjur,

7. medvetet störa marina däggdjur eller sjöfågel såsom att följa efter individer eller grupper, eller att köra mellan par eller grupper av individer,

8. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel,

9. föra bort död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

10. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, snitsel, orienteringskontroll eller liknande annat än tillfälligt, högst tio dygn,

11. parkera annat än på anvisade parkeringsplatser,

12. köra eller sjösätta vattenskoter eller motsvarande farkost,

13. lägga upp båt eller annan farkost överstigande ett dygn,

14. plantera eller så in växter eller sätta ut djur,

15. dumpa trädgårdsavfall,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

16. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av svårbestämda arter av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Nordöst om väg 111 (4 ha) gäller följande:

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

- cykla annat än på allmän väg.

- medföra okopplad hund eller hund i koppel vars längd överstiger 5 m

- gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning

- gräva upp växter

- göra upp eld utom på särskilt anvisade platser under tid då eldningsförbud inte råder.

- rida annat än på härför anvisade stigar

- tälta samt ställa upp husvagn och campingbil

- framföra motordrivet fordon annat än på härför anvisad väg och plats

- på störande sätt använda radio, bandspelare eller motsvarande

- anbringa tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förRidled Ridled
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat 1982: Kulla-Gunnarstorp (4 ha nordost om väg 111)

Bildat 1982, ändrat 2023: Kulla Gunnarstorp 1:21 (157 ha söder och väster om väg 111)

Storlek: 161 hektar

Kommun: Helsingborg

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering i norra Hittarp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.101250, E 12.631806

Hitta mig

Vildkaprifol.

Illustration: Katarina Månsson


Vildkaprifolen kan bli flera meter lång och är en av Sveriges få lianer. Den blommar i juli-augusti och doftar främst om kvällarna då den lockar till sig en mängd svärmarfjärilar som hjälper till med pollineringen.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider: måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet





Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss