Jällabjär

På flygödlornas och dinosauriernas tid var det skånska landskapet betydligt mer dramatiskt än idag. Över 150 vulkaner sprutade lava och aska över slätterna. Jällabjär (även stavat Gällabjer, Jällabjer), är en av de vulkaner som sedan länge har tystnat och som idag är en grönskande kulle i odlingslandskapet utanför Röstånga. Ta en vandring upp på toppen av Jällabjär, njut av blommande bokskogar och leta spår från vulkanen. I vindskyddet i söder kan du övernatta eller ta en paus. I naturum Söderåsen, en halvmil bort, kan du fördjupa dig i Jällabjärs spännande förflutna.

Vulkanrester ger rik flora

Norr om Röstånga, mellan Söderåsen och Hallandsåsen, breder ett slättområde ut sig. Här höjer sig en mjukt rundad kulle över det platta landskapet. Det är Jällabjär som sticker upp ungefär 50 meter över omgivningarna. Kullen var ursprungligen en av de vulkaner som var aktiva för 100–150 miljoner år sedan.

Idag ser man inte mycket av vulkanerna i det skånska landskapet. Det mesta har vittrat bort men man kan fortfarande hitta rester av lavan som stelnade inne i kraterns mitt när vulkanen slocknade. Den bildade den hårda och motståndskraftiga bergarten basalt. I naturreservatet, på kullens östra sida, kan man hitta sexkantiga basaltpelarna.

Ett omväxlande landskap

Naturen kring Jällabjär är omväxlande med bokskogar, alkärr, betesmarker och enefälader. För hundra år sedan var Jällabjär en del av ett stort beteslandskap men idag är den mjukt rundade kullen klädd av bok.

I kärret nedanför kullen växer idag fuktig alskog. Berggrundens basalt gör att näringshalten är hög i marken. På våren är bokskogen på toppen fylld av gulsippor, vårlök, liten nunneört och desmeknopp medan betesmarkerna nedanför täcks av vitsippor.

Genom naturreservatet går Skåneleden och en bit öster om den södra parkeringen kan man slå läger. Här finns vindskydd och eldplats.

In the time of the Pterosaurs and dinosaurs, Skåne's landscape was much more dramatic than today. Over 150 volcanoes spewed lava and ash over the plains. Gällabjer is one of the volcanoes that has long been silent and which today is a verdant hill in the cultivated landscape outside Röstånga. Take a walk up to the top of Gällabjer, enjoy the flowering beech woodland and search for remains of the volcano.

Volcanic Remains Yield Rich Flora

North of Röstånga, plains stretch out between Söderåsen and Hallandsåsen; a gently-rounded hill rises above the flat countryside. This is Gällabjer (or Jällabjär), jutting 50 metres out from its surroundings. The hill was originally one of the volcanoes that were active 100–150 million years ago. There is now little to be seen of these volcanoes in the landscape of Skåne.

Most of them have been weathered away, but you can still find the remains of the lava that solidified in the middle of the crater when the volcano became extinct. It formed the tough, resistant rock basalt. In the nature reserve, you can find hexagonal basalt pillars on the eastern side of the hill.

A Varied Landscape

The countryside around Gällabjer is varied with beech woodlands, alder carrs, pastures and juniper commons. One hundred years ago, Gällabjer was part of a large expanse of pasture, but today the gently-rounded hill is covered in beech trees.

Alder grows in the carrs at the foot of the hill. The basalt bedrock means that the ground is rich in nutrients. In spring the beech woodland at the top is filled with Yellow Anemones, Yellow Star-of-Bethlehem, Fumewort and Moschatel, while the pastures below are covered with White Anemones.

The Skåneleden Trail runs through the nature reserve, and camping is permitted just to the east of the car park, where you will find windbreaks and somewhere to build a fire.

Foto: Maria Sandell

Kontakt

Tove Hultberg
naturvårdsförvaltare

E-post tove.hultberg@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 05


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • elda
 • tälta
 • ställa upp husvagn
 • störa omgivningen

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

- störa djurlivet

- medföra ej kopplad hund

- göra upp eld

- framföra motordrivet fordon annat än på väg i anslutning till parkeringsplats

- parkera annat än på särskilt anvisade platser

- uppställa husvagn eller tälta

- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar och att skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter

- anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

- på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument e d

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1977

Storlek: 126 hektar

Kommun: Svalöv

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering i nordvästlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 56.010694, E 13.311306

Parkering i söderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 56.002611, E 13.328194

Hitta mig


Törnskatan finns i buskrika hagmarker. Om man någon gång hittar insekter, små grodor, fågelungar eller rentav mindre gnagare som har spetsats på en buskes taggar så är det troligtvis törnskatan som har varit i farten. Det kanske ser makabert ut, men det är så törnskatan förvarar sin mat inför sämre dagar.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

InformationsskyltPDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.