Traneröds mosse, Grindhus och Lilla Klåveröd

Traneröds mosse, Grindhus och Lilla Klåveröd ingår i Stiftelsen Skånska Landskaps strövområde Klåveröd. Reservatet är precis som reservatnamnet antyder mycket omväxlande. Traneröds mosse är en av få högmossar i västra Skåne som har undgått utdikning, torvbrytning och uppodling. Mossen har ett rikt fågelliv. Och här finns en tillgänglighetsanpassad spång tar dig ut på den öppna mossen. Lilla Klåveröd och Grindhus lockar med botaniska strövtåg i marker som är rika på stenmurar och andra kulturlämningar. Rastplats med eldstad och torrdass finns både vid Traneröds mosse och vid Klåverödsdammen i angränsande naturreservatet Klåveröd Öppnas i nytt fönster..

Örtrik mosse

Mossar är uppbyggda av mäktiga lager vitmossa och de får sin näring och vatten enbart via nederbörden. Därför kan bara växter som klarar mycket näringsfattiga förhållanden växa här. Exempel på sådana växter är klockljung, rosling, tranbär, rundsileshår och tuvull. Mossen kantas av ett fuktigt laggkärr där den vackra myrliljan blommar i juli–augusti.

Mossens fjärilar

Fjärilar flyger över de blöta markerna under varma sommardagar. Starrgräsfjäril, myrpärlemorfjäril och violett blåvinge är arter som förekommer på myren.

Mossens fåglar

På och vid den vidsträckta mossen lever ett flertal fågelarter. En av dessa är nattskärra, en skygg fågel som ljusa majnätter röjer sin närvaro med ett karakteristiskt knarrande läte. Man kan också få se storspov, ormvråk och trana. I kantskogen med björk häckar skogssnäppa, stjärtmes och mindre hackspett.

Grindhus ålderdomliga jordbrukslandskap

En vacker fägata leder vandraren till Grindhus steniga betesmarker. Fägatan, som tidigare användes till att leda kreaturen ut i betesmarken, är ett resultat av 1800-talsbondens slit och odlarmöda. Från samma tid är de otaliga stenmurarna. Odlingsrösen, gamla vägar och de terrasserade åkrarna vid Lilla Klåveröd är spår från ännu äldre tider.

I slåttergubbens rike

Floran i de ogödslade betesmarkerna har gynnats av många års slåtter och bete. Vid Grindhus växer stora mängder av den ståtliga slåttergubben. I de öppna hagarna växer också bl.a. jungfrulin, svinrot och darrgräs, liksom ett flertal färggranna ängsvaxskivlingar.

Friluftsliv

Traneröds mosse, Grindhus och Lilla Klåveröd ingår i ett av Stiftelsen Skånska Landskaps välbesökta och uppskattade strövområden, Klåveröd. I strövområdet finns flera markerade vandringsleder, från ca 2 km till ca 6 km. Två av dem går genom reservatet - blåmarkerade Lilla Klåveröd (4 km) och vitmarkerade Långa spåret (5,2 km). Båda passerar förbi Traneröds mosse och går vidare in i Lilla Klåveröds respektive Grindhus blomrika naturbetesmarker med fina stenmurar och andra kulturlämningar. En tillgänglighetsanpassad spång leder ut på Traneröds mosse. I anslutning till mossen finns torrdass, fågeltorn och eldstad. Tänk på att ta med grillkol om du ska grilla och att ta med ditt skräp hem. Det finns även rastplatser samt vindskydd och raststuga i det angränsande reservatet Klåveröds naturreservat Öppnas i nytt fönster. i söder. Båda reservaten ingår i det stora strövområdet Klåveröd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Friluftsanordningar och leder är beskrivna på Stiftelsens Skånska Landskaps webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

At Traneröds Mosse (Traneröd Bog) there is a chance to experience a little bit of the nature of northern Sweden, without having to travel too far. The raised bog forms a large, open space enclosed by the surrounding coniferous forest. Out on the boggy plain there is only the occasional tree, but you can find both cloudberries (a very special berry found only in cold climates) and singing Common Snipe. Walk among the quagmires and moss on paths of wooden planks

Traneröds Mosse is one of the few undisturbed areas of raised bog in Skåne. It belongs to the south-western Atlantic type of raised bog, which is very rare in Europe. Söderåsen gets a lot of rain when weather fronts from the Atlantic are forced up over the ridge. The location close to the coast, combined with the large amount of rainfall, means that the flora of the raised bog has a special composition, which differs from that of the country's other raised bogs.

At its deepest point, the bog is over 25 metres deep, and at the bottom lies the glacial lake that was created when the inland ice sheet receded. Carrs and bogs are wetlands that have become overgrown. Decomposition happens very slowly in the waterlogged ground, primarily due to a lack of oxygen. A thick layer of dead plant material that has not been broken down slowly builds up into a thick layer of peat. In the end, the bog becomes so high that it lies over the surrounding land. The bog then becomes increasingly lacking in nutrients and the special plants that thrive on the wet, meagre soil start to become dominant; Sphagnum Moss, Cross-Leaved Heath, Hare's-Tail Cottongrass and Sundew. The bog is surrounded by a carr which drains the water from the bog's domed surface.

From the top of the bird tower by the car park, you can look out over the whole bog with its open surface, the encircling carr and the surrounding forest. Perhaps a northern emerald dragonfly will fly past. Traneröds Mosse is one of the most southerly sites for this species. If you stay until it gets dark in June, you can hear the magical, purring summer night's call of the Nightjar which flies between trees.

Traneröds mosse sett från plattformen. Foto: Alex Regnér

Traneröds mosse sett från plattformen. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil
 • elda utanför anvisade platser
 • skada träd och buskar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. ta bort, täcka över, borra, mejsla, måla eller på annat sätt skada block, stenmurar, levande eller döda träd, buskar och stubbar,

2. inplantera för området främmande djur- och växtarter,

3. elda på andra platser än de i området anvisade,

4. framföra cykel eller motordrivet fordon annat än på upplåtna vägar,

5. parkera annat än på för ändamålet anvisad parkeringsplats,

6. tälta eller ställa upp campingbil, husvagn eller motsvarande,

7. på störande sätt använda musikinstrument, radio, CD-spelare eller annan ljudanläggning,

8. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning - informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 118 hektar

Kommun: Klippan, Svalöv

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Traneröds mosse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.044083, E 13.182361

Parkering Grindhus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.041667, E 13.188278

Parkering Klåverödsdammen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.035167, E 13.180861

Hitta mig

Starrgräsfjäril.

Illustration: Martin Holmer


Starrgräsfjärilen syns i de öppna fuktängarna och kärrmarkerna. Särskilt där det finns olika starrarter, tuvull, ängsull och stagg. Vingarna har ögonfläckar. Antalet fläckar är fler och tydligare i länder och regioner med fler soltimmar. Tydliga ögonfläckar skrämmer bort fienden i soligt väder, men avsjöjar gömslen när det är mulet och sämre flygväder.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss