Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Glumslövs naturvårdsområde

I Glumslövs naturvårdsområde möts du av ett böljande odlingslandskap med utsikt över Öresund och Ven. I de branta sluttningarna mot havet ses backsvalorna flyga utanför sina bon sommartid. Nere längs den steniga stranden finns tegelrester från tegelframställning som började redan på 1700-talet. Området är rikt på fornlämningar. Örenäs gånggrift är en av de mest välbevarade. Örenäs slott är en annan sevärdhet om du går Skåneleden utmed reservatets mångfacetterade klintkust.

Från bete till odling

Det öppna jordbrukslandskapet präglas av böljande fält och spridda gårdar. Jordbrukets historia i området är lång men först med 1800-talets skiftesreformer började landskapet likna det vi ser idag. Då fick gårdarna sina nuvarande lägen från att tidigare ha varit samlade i byar. De vidsträckta betesmarkerna som omgett byarna plöjdes upp till åker.

Intressanta fornlämningar

Örenäs gånggrift – en av landets bäst bevarade stenåldersgravar – är en av många fornlämningar i naturvårdsområdet. Vid fornlämningen står en informationsskylt. Den berättar om gånggriften och Trattbägarkulturen, landets första jordbrukare, som lät bygga graven för omkring 5000 år sedan.

Blommande kust med backsvalor

På de sandiga branterna invid havet växer väddklint och väldoftande kungsmynta. Med lite tur hittar du växten klintsnyltrot som saknar klorofyll och därför lever som parasit på väddklint. Synar du branten noga upptäcker du mängder av små, runda hål. De är byggda av backsvalor – vårt lands minsta svalor. På de sandiga markerna trivs även den smaragdgröna sandödlan.

Tegel och lera

I strandkanten ligger stora mängder kasserat tegel med fantasieggande form och färg. Teglet är lämningar från olika tegelbruk. Det äldsta, Kronotegelbruket i Sundvik, startade på 1740-talet. Tegelindustrin i trakten upphörde på 1960-talet. Idag är de gamla lertäkterna igenväxta. Här finns numera ett spännande växt- och djurliv med flera sällsynta arter, bland annat jättefräken.

Örenäs slott

Örenäs slott byggdes 1914–1918 och är därmed ett av landets yngsta slott. Det är byggt i tysk barockstil och omges av en vacker park. Pumphuset inrymmer ett litet museum med en utställning om författarinnan Amelie Posse.

Friluftsliv

Glumslövs naturvårdsområde ligger utmed kusten mellan Helsingborg och Landskrona. Det gränsar i söder till Hilleshögs dalar Öppnas i nytt fönster. som också har del i de berömda Glumslövs backar. I båda områdena möter det höglänta och kulliga landskapet tvära stup ned mot strandremsan, så kallade klintar eller backafall. Dessa sandiga branter bebos ofta av backsvalor. Skåneleden följer kusten, ibland uppe längs krönet, ibland nere längs strandlinjen. Det finns två ingångar till Glumslövs naturvårdsområde, en vid Solvik och en i norra delen av Ålabodarna. Här finns parkering och strax intill ligger Örenäs gånggrift. Örenäs slott och badplats ligger i den södra delen av Ålabodarna. Utmed kusten syns spår av tegeltillverkning, som tegel och vattenfyllt lertag. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Sandiga branter längs kusten. Foto: Sanna Persson

Sandiga branter längs kusten. Foto: Sanna Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Föreskrifter för Glumslöv i form av 4 piktogram.

Här är det bland annat förbjudet att:

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar, naturföremål, kulturlämningar eller havsbotten,
 2. tälta eller sätta upp utrustning för övernattning, eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande,
 3. elda annat än på anvisad plats. Användning av friluftskök är tillåtet,
 4. cykla annat än på väg eller anvisad cykelled,
 5. medvetet störa betesdjur,
 6. medvetet störa fågellivet och lekande groddjur,
 7. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel,
 8. gräva upp växter,
 9. placera eller sätta upp tavla plakat, skylt, affisch, eller liknande,
 10. parkera utanför anvisade parkeringsplatser,
 11. plantera eller så in växter eller sätta ut djur,

  Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd:
 12. anordna tävling eller liknande arrangemang inom rödstreckade områden på kartbilaga 2 Pdf, 1.1 MB.,
 13. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod som inte förstör djurets livsmiljö, med efterföljande återutsättning inom naturvårdsområdet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av svårbestämda arter av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1987

Storlek: 669 hektar

Kommun: Helsingborg, Landskrona

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturvårdsområde

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering norr om Ålabodarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.944015, E 12.771624

Parkering i sydost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.933762, E 12.786758

Hitta mig

Backsvalor.

Illustration: Martin Holmer


Backsvalan trivs i rasbranterna i Glumslövs naturvårdsområde. I de sandiga branterna gräver den en gång som kan vara upp till en meter lång. Längst in vidgas gången och där finner man backsvalans bokammare. Backsvalan häckar helst i stora kolonier.

Mer information

Karta för utskrift över Glumslövs naturvårdsområde.

Karta för utskrift över Glumslövs naturvårdsområde.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss