Glumslövs naturvårdsområde

Glumslöv naturvårdsområde är ett böljande odlingslandskap med en spännande klintkust. Längs kusten kan du vandra längs Skåneleden. Du kan också besöka ett slott och en av landets bäst bevarade forngravar.

Undvik trängsel under helger och semester


Visa hänsyn till varandra och naturen - följ föreskrifterna!

Visa hänsyn till varandra och naturen - följ föreskrifterna!

Parkeringen är ofta full under helger och semester. Kanske cykla hit eller göra en långvandring genom området? Trängseln är störst vid entréer och rastplatserna intill. I besökskartan kan du hitta områden som brukar vara lite lugnare.

Besökskartan - med alternativ runt om i Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Från bete till odling

Det öppna jordbrukslandskapet präglas av böljande fält och spridda gårdar. Jordbrukets historia i området är lång men först med 1800-talets skiftesreformer började landskapet likna det vi ser idag. Då fick gårdarna sina nuvarande lägen från att tidigare ha varit samlade i byar. De vidsträckta betesmarkerna som omgett byarna plöjdes upp till åker.

Intressanta fornlämningar

Örenäs gånggrift – en av landets bäst bevarade stenåldersgravar – är en av många fornlämningar i naturvårdsområdet. Vid fornlämningen står en informationsskylt. Den berättar om gånggriften och Trattbägarkulturen, landets första jordbrukare, som lät bygga graven för omkring 5000 år sedan.

Artrika stränder

På de sandiga branterna invid havet växer väddklint och väldoftande kungsmynta. Med lite tur hittar du växten klintsnyltrot som saknar klorofyll och därför lever som parasit på väddklint. Synar du branten noga upptäcker du mängder av små, runda hål. De är byggda av backsvalor – vårt lands minsta svalor. På de sandiga markerna trivs även den smaragdgröna sandödlan.

Tegel och lera

I strandkanten ligger stora mängder kasserat tegel med fantasieggande form och färg. Teglet är lämningar från olika tegelbruk. Det äldsta, Kronotegelbruket i Sundvik, startade på 1740-talet. Tegelindustrin i trakten upphörde på 1960-talet. Idag är de gamla lertäkterna igenväxta. Här finns numera ett spännande växt- och djurliv med flera sällsynta arter, bland annat jättefräken.

Örenäs slott

Örenäs slott byggdes 1914–1918 och är därmed ett av landets yngsta slott. Det är byggt i tysk barockstil och omges av en vacker park. Pumphuset inrymmer ett litet museum med en utställning om författarinnan Amelie Posse.

Foto: Sanna Persson

Kontakt

Sebastian Ivarsson
naturvårdsförvaltare

E-post sebastian.ivarsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 23


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • gräva upp växter
  • ställa upp husvagn/husbil
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

- gräva upp växter

- ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

- tälta annat än på särskilt anvisad plats

- framföra motordrivet fordon annat än på härför anvisade vägar och platser

- anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1987

Storlek: 669 hektar

Kommun: Helsingborg, Landskrona

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturvårdsområde

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering norr om Ålabodarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.944015, E 12.771624

Parkering i sydost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.933762, E 12.786758

Hitta mig


Backsvalan trivs i rasbranterna i Glumslövs naturvårdsområde. I de sandiga branterna gräver den en gång som kan vara upp till en meter lång. Längst in vidgas gången och där finner man backsvalans bokammare. Backsvalan häckar helst i stora kolonier.
Illustration: Martin Holmer

Mer information

Informationsskylt Pdf, 412.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.