Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Åraslövs mosse

Gör en utflykt till våtmarker, fuktängar och sumpskog. Här har du chans att uppleva hela tretton olika arter av orkidéer. Åraslövs mosse med sina kärr och fuktiga lövskogar är en rest av ett mycket större våtmarksområde utanför Vinslöv. En vandringsled tar dig runt den öppna mossen och kärret. En spång leder vidare ut genom denna fuktiga och blomrika myrmark. Stigen kantas av vita och rosa orkidéer sommartid. Och bland tuvorna gömmer sig köttätande växter.

Blomrik mosse

Fattigkärr, rikkärr, extremrikkärr – det finns många typer av kärr. Ju mer mineraler det finns i marken, desto rikare blir floran. Åraslövs mosse är en mosaik av olika kärrtyper. Med en stor mångfald av olika växter. Naturreservatet har en fantastisk orkidéflora. Här växer vanligare orkidéer som Jungfru Marie nycklar och Sankt Pers nycklar tillsammans med de mer sällsynta arterna flugblomster och kärrknipprot. Åraslövs mosse är en av få lokaler i Skåne där du kan hitta så stora mängder vaxnycklar, en gul underart till orkidén ängsnycklar.

Spångad led över kärret

På spångade leder kan du ta dig ut i de fuktiga markerna och njuta av orkidéer och andra våtmarksväxter. Ute i det öppna kärret lurar den köttätande växten tätört. Den fångar förbiflygande insekter med sina klibbiga blad. Arten kallas också hårgula eftersom den förr användes för att ge håret en guldgul lyster. Inne bland träden i Åraslövs ängsskogar finns en rik lundflora med arter som grönvit nattviol, skogsknipprot, myskmadra och jätterams.

Mossens fågelliv

Fågellivet vid Åraslövs mosse är riktigt. Här kan du stöta på flera olika ugglor och hackspettar, men också morkulla, näktergal och härmsångare.

Friluftsliv

Här finns en 3 km lång vandringsled. Den tar dig från parkeringen, via en rastplats, ut på en slinga som rundar den öppna mossen och kärret. Stigen går främst i löv- och sumpskog i kanten till mossen, ömsom på spång och ömsom på stig. Det finns ojämna och blöta partier. I den sydöstra delen kan du med fördel välja den spångade slingan som går genom det blomrika, öppna kärret. Parkeringsplats finns i anslutning till reservatet. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Take a trip to wetlands, wet meadows and swamp where you have the chance to discover a total of thirteen different species of orchid. Åraslövs Mosse (Åraslöv’s Bog), with its carrs and wet broad-leaved woodlands, is the remains of a much larger wetland area outside of Vinslöv. Walk on the planks out on the boggy ground and hunt for flesh-eating plants.

A Carr is Not Only a Carr

Poor carr, rich carr, extremely rich carr – there are many types of carr and it is primarily the biodiversity that is the difference between them. The more minerals there are in the ground around the wetland, the richer the flora is. Rich carr is called species-rich, but nutrient-poor bog. These wetlands have many plants that are not found in the more common poor carr. Extremely rich carr is formed in the areas that are richest in lime and have high pH values.

Åraslövs Mosse is a mosaic of different types of carr and the biodiversity is thus both varied and rich. The nature reserve has a fantastic orchid flora, with many species such as heath spotted orchid and Early Purple Orchid growing side-by-side with rarer species such as fly orchid and marsh helleborine. Åraslövs Mosse is one of the few places in Sweden where you can find large numbers of the yellow flowering subspecies of the early marsh orchid.

Plank Paths and Rich Broad-leaved Woodlands

You can walk out onto the wetlands on paths made of wooden planks and enjoy the orchids and other wetland plants. The carnivorous plant butterwort lures passing insects that are then trapped in its sticky leaves. The species is called hårgula (hair yellow) in Swedish as it was once used to give hair a golden yellow lustre.

In amongst the trees in Åraslöv's woodland meadows there is a rich grove flora, with species such as lesser butterfly-orchid, broad-leaved helleborine, woodruff and Solomon's seal.

Spångad stig ut på Stora Kärret. Foto: Mona Persson

Spångad stig ut på Stora Kärret. Foto: Mona Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda
 • rida eller cykla
 • ställa upp husvagn/husbil
 • sätta upp snitslar eller liknande inom reservatet

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar, naturföremål eller kulturlämningar,
 2. ställa upp husvagn, husbil eller liknande
 3. elda med ved, kol eller använda grill annat än på anvisad plats,
 4. cykla,
 5. rida eller köra med häst,
 6. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, grenar och buskar,
 7. gräva upp växter,
 8. plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar
 9. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel,
 10. på ett störande sätt eller högljutt sätt använda musik eller ljudanläggning, musikinstrument eller liknande,
 11. anordna och organisera tävling, orientering, lägerverksamhet eller liknande arrangemang
 12. köra motordrivet fordon annat än på parkeringsplatsen,
 13. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, snitsel eller liknande,
 14. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod som inte förstör djurets livsmiljö, med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av svårbestämda arter av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2001

Storlek: 82 hektar

Kommun: Hässleholm

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.087361, E 13.944056

Hitta mig

Vaxnycklar.

Foto: Per Blomberg/Skånska bilder


Vaxnycklar är en gul underart av orkidén ängsnycklar. Den växer på fuktig kalkrik mark och blommar i juni-juli.

Mer information

Karta för utskrift över Åraslövs mosse.

Karta för utskrift över Åraslövs mosse.

KARTA - för utskrift Pdf, 989.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsskylt Pdf, 3.3 MB.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss