Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Balsberget

Magneten är i hög grad utsikten från toppen och som den levererar, milsvid över det omgivande landskapet och Kristianstadsslätten! Denna skogsklädda urbergshöjd på cirka hundra meter erbjuder stora möjligheter till strövtåg och promenader. I naturreservatet Balsberget finner du tre markerade slingor där den röda slingan, 3,5 km, leder upp till toppen.

Skogen

På sluttningarna breder bokskogar ut sig. Den kalkrika marken gör att skogen fylls av vårblommor. Kring 1 maj är marken täckt av vita, blå och gula sippor. En tidig morgon kan man stöta på några av de vilda djur som finns i skogen - rådjur, älg eller dovhjort och vid enstaka tillfällen till och med kronhjort. Området har också ett rikt fågelliv med många arter. Vid ett besök en tidig morgon kan man få höra småfåglarna sjunga och hackspettar som spillkråka, mindre hackspett och gröngöling hacka ut sina bohål i träden. På hösten är det dags att ta med svampkorgen. Här finns gott om både trattkantarell och Karl Johansvamp.

Grottan

Djupt nere i berget vilar fladdermössen vintertid. De övervintrar i Balsbergsgrottan som är en av Skånes största grottor. Det är ett grottsystem med över 200 meter av grottsalar och gångar. Grottorna är naturliga, bildade genom att vattnet löser upp kalkberget, men har utvidgats genom kalkstensbrytning. Vattenfladdermus är den vanligaste arten som övervintrar i grottorna men även andra arter hittar hit, exempelvis den hotade barbastellen. Sommartid kan man besöka grottan men under perioden 15 oktober – 15 april är grottan stängd för att undvika att störa fladdermössens dvala. Nycklar till grinden kvitteras ut på godskontoret på Råbelöfs gods.

Friluftsliv

Balsberget är ett populärt område för friluftsliv med tre markerade slingor i kuperad terräng. Den röda slingan, 3,5 km, leder upp till toppen av Balsberget. Stanna och njut av den milsvida utsikten, 93 meter över havet. Bygger du på med gul slinga efter toppen får du några kilometer till och rejäla nivåskillnader. Den blå slingan är mindre kuperad och 2,7 km lång. De tre slingorna passerar Balsbergsgrottan och utgår från parkeringen i områdets västra del. Kombinera gärna slingorna med vägarna när du tar dig runt i detta kuperade skogslandskap.

Grottan går att besöka under sommarhalvåret. Nyckel lånas då på Råbelöfs godskontor (vardagar kl 8 - 16.15, tel 044 – 754 40).

Vid parkeringen finns tillgänglighetsanpassad toalett och grillplats. Tänk på att ta med grillkol om du ska grilla och att ta med ditt skräp hem. Rastplats med bänkbord finns dessutom vid grottan och vid Råbelövssjön. Närmaste busshållplats är Fjälkestad kyrka som ligger 1,5 km väster om reservatet. Balsberget är en av besöksplatserna i biosfärområdet Vattenriket med stora friluftsmöjligheter. Här kan du bland annat vandra, cykla och paddla kajak/kanot. Intill Helge å i Kristianstad finns naturum Vattenriket där du kan få bra naturvägledning.

From the top of the hill at Balsberget there is an expansive view out over the plains of Kristianstad and the surrounding landscape. This wooded, hundred-metre-high hill of Archaean rock lies close to the lake Råbelövsjön and offers plentiful opportunities for hiking. This jewel is about 10 kilometres from Kristianstad and is well worth a visit, especially at the time the trees are coming into leaf when the ground is brilliant with flowers and in autumn when the mushrooms appear.

Woodland

Beech woodlands spread out across the slopes. The lime-rich soil means that the woodland fills with spring flowers. Around the first of May the ground is covered with white, blue and yellow anemones. In early morning, you can run into one of the wild animals that live in the woodland – roe deer, moose or fallow deer, occasionally even red deer.

The area is also rich in bird life, with many species. On an early morning visit you may be able to hear small birds singing and woodpeckers such as Black Woodpecker, Lesser Spotted Woodpecker and European Green Woodpecker pecking out their nesting holes in the trees. In autumn, it is time to bring along your mushroom basket. There are plenty of trumpet chanterelle and cep.

The Cave

Bats rest deep down in the hill in winter. They hibernate in Balsbergsgrottan, one of Sweden's largest caves. The cave system has over 200 metres of caverns and passageways. The caves are natural, formed by water dissolving the limestone hill, but they have been widened by limestone mining.

Daubenton's bat is the most common species found hibernating in the caves, but other species also find their way here, for example, the threatened barbastelle. In summertime, you can visit the cave, however, between 15 October and 15 April, it is closed in order not to disturb the hibernating bats.

Utsikt från toppen av Balsberget. Foto: Josefin Persson

Utsikt från toppen av Balsberget. Foto: Josefin Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Nyheter

 • Vandring längs kusten i Bölsåkra-Tranekärr.

  Vandringstips i skånska naturreservat

  Det finns många vandringsleder i skånska naturreservat och nationalparker. När våren kommer är det många som vill ge sig ut på vandring i vår vackra natur. Här har vi samlat några tips för att det ska bli lättare för dig att hitta ut.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Föreskrifter för Balsberget som piktogram.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda utanför anvisade platser
 • tälta eller ställa upp husvagn/husbil
 • cykla utanför befintliga vägar och skogsbilvägar
 • gräva upp eller skada levande eller döda träd och buskar
 • genomföra orienteringsövning, tävling eller annan organiserad friluftsaktivitet inom markerat område i bilaga 1 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. med undantag för befintliga stigar och skogsbilvägar

Bilaga 1 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. göra upp eld annat än på anvisade platser vid iordningställda parkeringar,

2. framföra motordrivet fordon annat än på upplåten väg till parkeringsplatser,

3. tälta eller ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande,

4. cykla utanför befintliga vägar och skogsbilvägar,

5. rida,

6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,

7. skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp växter,

8. klättra i bergsluttningarna med utrustning eller genom friklättring,

9. vistas i Balsbergsgrottans gångar under tiden den 15 oktober - 15 april,

10. genomföra orienteringsövning, tävling eller annan organiserad friluftsaktivitet inom det område som markerats på bifogade karta (bilaga 1 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.) med undantag för befintliga stigar och skogsbilvägar,

11. anbringa tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift, snitsel eller därmed jämförlig anordning, informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna,

12. anordna motortävling.

Vidare är det förbjudet att utan markägarens tillstånd:

13. nyttja området för tävling, övning, lägerverksamhet eller annan organiserad friluftsaktivitet,

14. köra med häst.

Bilaga 1 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2005

Storlek: 287 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.104833, E 14.187222

Hitta mig

Stenknäck.

Illustration: Katarina Månsson


Stenknäcken är en stor fink med mycket kraftig näbb. Den starka näbben behövs för att knäcka de fröer, nötter och fruktkärnor som stenknäcken äter. Det kan vara svårt att få syn på stenknäcken men ofta kan man höra ett snabbt och klart "zick" från en trädtopp när den är i närheten.

Mer information

Karta för utskrift över Balsberget.

Karta för utskrift över Balsberget.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss