Kungsmarken

Strax öster om Lund ligger Kungsmarken. Här finns något för alla: prunkande orkidéängar, historiska spår som järnåldersgravar och fornborgar, en golfbana med ekologiskt tänk och en mångfald av fåglar och fjärilar.

Uråldriga betesmarker

Kungsmarken ligger öster om Lund och norr om cykelvägen (Hardebergaspåret) som går till Södra Sandby. Mitt i reservatet ligger Glomsjön. Landskapet är öppet med spridda lövträdsdungar. I området finns även en golfbana. Kungsmarken har fått sin karaktär genom århundraden av betesdrift och slåtterbruk.

Fornlämningar

Området kan på olika sätt ha nyttjats under minst 2 500 år, vilket järnåldersgravarna antyder. På medeltiden lät ärkebiskoparna i Lund anlägga en befäst borg, Glumstorp. Markerna nyttjades framförallt till foder för hästuppfödning. Resterna av borgen kan idag spåras i en fyrsidig vallanläggning på en höjdplatå nordväst om sjön. Namnet Kungsbacken eller Kungskullen på en av höjderna väster om bäcken talar för att kungaval har ägt rum här under äldre medeltid.

Flora och fauna

Den mycket långa tiden som öppen gräsmark har gett upphov till den unika ängsflora som finns idag. Här finns bland annat ett tiotal orkidéarter, såsom krutbrännare, Sankt Pers nycklar, Adam och Eva, göknycklar och nattviol. Andra arter är svinrot, humlesuga, brudborste och praktnejlika. Det finns totalt omkring 400 arter. Kungsmarken rymmer också ett rikt fågelliv. Storspov, gravand, rödbena, brandkronad kungsfågel, tornfalk och glada syns här.

Naturvårdande golfklubb

Under tidigt 1900-tal användes marken som militärt övningsområde. 1936 anlades de första nio hålen på golfbanan, initierat av LUGI (Lundastudenternas idrottsorganisation). Den utökades sedan med ytterligare nio hål år 1956.

Området blev naturreservat 1974 med förbehållen att fairway inte gödslas och att ruffarna slås först efter blomning och frösättning. En strövstig har anlagts för friluftslivet.

Vy mot Glomsjön och golfbanan. Foto: Mats Sjöberg

Kontakt

Jörgen Nilsson
naturvårdsförvaltare

E-post jorgen.nilsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 19


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • ha hund okopplad
 • elda
 • tälta
 • ställa upp husvagn
 • störa omgivningen
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning samt gärdesgårdar och rösen

2. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter

3. tälta eller ställa upp husvagn

4. göra upp eld

5. medföra hund lös inom området

6. framföra cykel, moped eller motordrivet fordon annat än på därför avsedda vägar

7. på ett störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, musikinstrument o dylikt samt

8. anbringa tavla, skylt, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning.

Serviceinformation

 • Cykelled Cykelled
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Ridled Ridled
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1974

Storlek: 230 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.712194, E 13.275083

Hitta mig

Sankt Pers nycklar är en av alla de orkidéer som växer på Kungsmarken. Den blommar i maj-juni. Alla Sveriges orkidéer är fridlysta.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Folder Kungsmarken, BushLifePDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.