Kungsmarken

Kungsmarkens naturreservat ligger strax öster om Lund och inrymmer en golfbana med naturvårdande tänk. Genom det öppna och kulliga landskapet går en vandringsslinga som bjuder på prunkande orkidéängar, fjärilsrika gräsmarker och gamla järnåldersgravar och fornborgar. Mitt i reservatet ligger Glomsjön som lockar till sig många fåglar. Golfklubbens parkering och restaurang är en bra startpunkt. Från Lund eller Södra Sandby är det lätt att cykla hit via Hardebergaspåret. Bussen stannar strax intill.

Uråldriga betesmarker

Kungsmarken ligger öster om Lund och norr om cykelvägen (Hardebergaspåret) som går till Södra Sandby. Mitt i reservatet ligger Glomsjön. Landskapet är öppet med spridda lövträdsdungar. I området finns även en golfbana. Kungsmarken har fått sin karaktär genom århundraden av betesdrift och slåtterbruk.

Fornlämningar

Området kan på olika sätt ha nyttjats under minst 2 500 år, vilket järnåldersgravarna antyder. På medeltiden lät ärkebiskoparna i Lund anlägga en befäst borg, Glumstorp. Markerna nyttjades framförallt till foder för hästuppfödning. Resterna av borgen kan idag spåras i en fyrsidig vallanläggning på en höjdplatå nordväst om sjön. Namnet Kungsbacken eller Kungskullen på en av höjderna väster om bäcken talar för att kungaval har ägt rum här under äldre medeltid.

Flora och fauna

Den mycket långa tiden som öppen gräsmark har gett upphov till den unika ängsflora som finns idag. Här finns bland annat ett tiotal orkidéarter, såsom krutbrännare, Sankt Pers nycklar, Adam och Eva, göknycklar och nattviol. Andra arter är svinrot, humlesuga, brudborste och praktnejlika. Det finns totalt omkring 400 arter. Kungsmarken rymmer också ett rikt fågelliv. Storspov, gravand, rödbena, brandkronad kungsfågel, tornfalk och glada syns här.

Naturvårdande golfklubb

Under tidigt 1900-tal användes marken som militärt övningsområde. 1936 anlades de första nio hålen på golfbanan, initierat av LUGI (Lundastudenternas idrottsorganisation). Den utökades sedan med ytterligare nio hål år 1956. Området blev naturreservat 1974 med förbehållen att fairway inte gödslas och att ruffarna slås först efter blomning och frösättning.

Friluftsliv

Lunds Akademiska Golfklubbs parkering och restaurang är en bra startpunkt. Här finns även toaletter och rastplats med bord och bänkar. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Genom det öppna och kulliga landskapet går en rödmarkerad vandringsslinga (ca 3 km). Stigen går genom golfbanan, dungar, ängsmarker och betesmarker. Var uppmärksam på golfspel och betesdjur och visa hänsyn. Cykelvägen mellan Lund och Södra Sandby (Hardebergaspåret) passerar strax intill Kungsmarken, liksom bussar. Välj hållplatsen "Kungsmarken" på Sandbyvägen. Kommer du med buss från Lund följer du cykelvägen västerut för att komma under vägen (till norra sidan) där golfbanans parkering ligger. Ytterligare en parkering finns i nordost.

Vy mot Glomsjön och golfbanan. Foto: Mats Sjöberg

Aktuellt för detta besöksmål

Nyheter

 • Vandring längs kusten i Bölsåkra-Tranekärr.

  Vandringstips i skånska naturreservat

  Det finns många vandringsleder i skånska naturreservat och nationalparker. När våren kommer är det många som vill ge sig ut på vandring i vår vackra natur. Här har vi samlat några tips för att det ska bli lättare för dig att hitta ut.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Föreskrifter för Kungsmarken i form av piktogram.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda
 • tälta
 • ställa upp husvagn
 • plocka, gräva upp eller skada växter
 • störa omgivningen

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning samt gärdesgårdar och rösen

2. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter

3. tälta eller ställa upp husvagn

4. göra upp eld

5. medföra hund lös inom området

6. framföra cykel, moped eller motordrivet fordon annat än på därför avsedda vägar

7. på ett störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, musikinstrument o dylikt samt

8. anbringa tavla, skylt, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1974

Storlek: 230 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid golfklubben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.712194, E 13.275083

Parkering i nordost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.722333, E 13.285917

Hitta mig

Brandkronad kungsfågel.

Foto: Mostphotos


Brandkronad kungsfågel ser ut som en punkigare version av vår vanliga kungsfågel. Den brandkronade kungsfågeln har en mer kontrastrikt fjäderdräkt och ett brett vitt ögonbrynsstreck. Arten är en sentida invandrare till Sverige men har etablerat sig som häckfågel i Skåne. Den syns oftast under vår och höst.

Mer information

Karta för utskrift över Kungsmarken.

Karta för utskrift över Kungsmarken.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss