Kungsmarken

Strax öster om Lund ligger Kungsmarken. Här finns något för alla: prunkande orkidéängar, historiska spår som järnåldersgravar och fornborgar, en golfbana med ekologiskt tänk och en mångfald av fåglar och fjärilar.

Uråldriga betesmarker

Kungsmarken ligger öster om Lund och norr om cykelvägen (Hardebergaspåret) som går till Södra Sandby. Mitt i reservatet ligger Glomsjön. Landskapet är öppet med spridda lövträdsdungar. I området finns även en golfbana. Kungsmarken har fått sin karaktär genom århundraden av betesdrift och slåtterbruk.

Fornlämningar

Området kan på olika sätt ha nyttjats under minst 2 500 år, vilket järnåldersgravarna antyder. På medeltiden lät ärkebiskoparna i Lund anlägga en befäst borg, Glumstorp. Markerna nyttjades framförallt till foder för hästuppfödning. Resterna av borgen kan idag spåras i en fyrsidig vallanläggning på en höjdplatå nordväst om sjön. Namnet Kungsbacken eller Kungskullen på en av höjderna väster om bäcken talar för att kungaval har ägt rum här under äldre medeltid.

Flora och fauna

Den mycket långa tiden som öppen gräsmark har gett upphov till den unika ängsflora som finns idag. Här finns bland annat ett tiotal orkidéarter, såsom krutbrännare, Sankt Pers nycklar, Adam och Eva, göknycklar och nattviol. Andra arter är svinrot, humlesuga, brudborste och praktnejlika. Det finns totalt omkring 400 arter. Kungsmarken rymmer också ett rikt fågelliv. Storspov, gravand, rödbena, brandkronad kungsfågel, tornfalk och glada syns här.

Naturvårdande golfklubb

Under tidigt 1900-tal användes marken som militärt övningsområde. 1936 anlades de första nio hålen på golfbanan, initierat av LUGI (Lundastudenternas idrottsorganisation). Den utökades sedan med ytterligare nio hål år 1956. Området blev naturreservat 1974 med förbehållen att fairway inte gödslas och att ruffarna slås först efter blomning och frösättning.

Friluftsliv

Lunds Akademiska Golfklubbs parkering och restaurang är en bra startpunkt. Här finns även toaletter och rastplats med bord och bänkar. Genom det öppna och kulliga landskapet går en rödmarkerad vandringsslinga (ca 3 km). Stigen går genom golfbanan, dungar, ängsmarker och betesmarker. Var uppmärksam på golfspel och betesdjur och visa hänsyn. Cykelvägen mellan Lund och Södra Sandby (Hardebergaspåret) passerar strax intill Kungsmarken, liksom bussar. Välj hållplatsen "Kungsmarken" på Sandbyvägen. Kommer du med buss från Lund följer du cykelvägen västerut för att komma under vägen (till norra sidan) där golfbanans parkering ligger. Ytterligare en parkering finns i nordost.

Vy mot Glomsjön och golfbanan. Foto: Mats Sjöberg

Kontakt

Mikael Olofsson
naturvårdsförvaltare

E-post mikael.olofsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 34


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn
  • störa omgivningen
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning samt gärdesgårdar och rösen

2. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter

3. tälta eller ställa upp husvagn

4. göra upp eld

5. medföra hund lös inom området

6. framföra cykel, moped eller motordrivet fordon annat än på därför avsedda vägar

7. på ett störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, musikinstrument o dylikt samt

8. anbringa tavla, skylt, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning.

Serviceinformation

  • Cykelled Cykelled
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1974

Storlek: 230 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering vid golfklubbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.712194, E 13.275083

Parkering i nordostlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.722333, E 13.285917

Hitta mig


Brandkronad kungsfågel ser ut som en punkigare version av vår vanliga kungsfågel. Den brandkronade kungsfågeln har en mer kontrastrikt fjäderdräkt och ett brett vitt ögonbrynsstreck. Arten är en sentida invandrare till Sverige men har etablerat sig som häckfågel i Skåne. Den syns oftast under vår och höst.
Foto: Mostphotos

Mer information

InformationsskyltPDF

Folder Kungsmarken, BushLifePDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.