Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Nabben

Nabbens naturreservat är en rest av Kulla Fälad, en vidsträckt allmänning för betesdjur som förr dominerade landskapet på Kullahalvön. Gräsmarkerna betades fram tills 1940-talet men har behållit sin ljung- och gräshedsvegetation fram till våra dagar. Den klippiga kustheden i Nabben erbjuder fina vyer över Skälderviken och från de gamla bronsåldersgravarna Nabbahögarna har du bra utsikt över Arild. Du kan följa Skåneleden genom reservatet.

Kulturpräglat landskap

Landskapet i Nabben har behållit sin karaktär under århundraden och är därför av stort kulturhistoriskt värde. Klipplandskapet, klapperstensfälten och den vida utsikten från de högsta partierna är densamma för oss, som för dem som levde här för hundratals år sedan. Att området varit befolkat redan under bronsåldern vittnar fornlämningen Nabbahögarna.

Varierade öppna marker

En vandring i Nabben för dig genom fäladsmarker, dungar och klapperstensfält i strandbranten. Litorinahavet har format strandvallar med rundade stenar och raukar i urberget. Närheten till Kullaberg gör sig påmind genom en mer eller mindre brant bergvägg inåt land.

Rikt fågelliv året om

Liksom hela kustområdet i Skälderviken erbjuder Nabben en varierad meny för fågelskådaren. Vår och höst är det rastplats för många sjöfåglar och vadare och en del av dem övervintrar här. Strandängarna och de täta buskagen är häckningsplats för småvadare och småfåglar. Ejder, strandskata och sädesärla hör till de fåglar som ofta påträffas i reservatet. På de kalkrika hagmarkerna i reservatet kan man hinna orkidén St. Pers nycklar.

Friluftsliv

Skåneleden går genom hela reservatet, från Skäret i öster till Arild i väster. Denna klippiga kusthed erbjuder fina vyer över Skälderviken. Från Nabbahögarna (gravhögar från bronsåldern) har du en särdeles fin utsikt bort mot Arild. Vid en längre vandring kan du börja i Arild och följa Skåneleden genom reservaten som följer kusten längre österut (Bölsåkra-Tranekärr Länk till annan webbplats. och Jonstorp-Vegeåns mynning Länk till annan webbplats.). Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Remains of Kulla Fälad

Nabben Nature Reserve is the remains of the extensive grazed pasture, Kulla Fälad. The site was a grazed heathland up until the 1940s when grazing was abandoned. Heathland vegetation can still be found. The Nabbahögarna mounds from the Bronze Age, remind us of the fact that the area has been inhabited by man over a long period.

Historic views

The landscape at Nabben has maintained its character over hundreds of years and it is thus of great historical value. The cliffs, the shingle areas and the extensive view are the same for us, as it was for those who lived here hundreds of years ago.

For walkers and joggers

A walk through Nabben takes you through pastures, woods and shingle areas on the edge of the shore. The Littorina Sea has formed banks with rounded pebbles and stacks from the bedrock. The proximity to Kullaberg makes itself clear by the cliff inland, which varies in steepness.

Birds all year round

Like the whole coast around the Skälderviken bay, Nabben offers a varied menu for bird watchers. In the spring and autumn, it is a resting site for many sea birds and waders and some even stay here during winter. The coastal meadows and dense bushes are nesting area for small waders and other small birds.

Utsikt över Nabbens naturreservat. Foto: Christer Persson

Utsikt över Nabbens naturreservat. Foto: Christer Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Nyheter

 • Vandring längs kusten i Bölsåkra-Tranekärr.

  Vandringstips i skånska naturreservat

  Det finns många vandringsleder i skånska naturreservat och nationalparker. När våren kommer är det många som vill ge sig ut på vandring i vår vackra natur. Här har vi samlat några tips för att det ska bli lättare för dig att hitta ut.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Föreskrifter för Nabben i form av piktogram.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha okopplad hund
 • elda eller grilla
 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil
 • flyga med drönare
 • köra eller sjösätta vattenskoter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar, block, naturföremål, kulturlämningar eller havsbotten
 2. cykla annat än på allmän eller enskild väg eller särskilt anvisad cykelled
 3. rida annat än på allmän- eller enskild väg eller på särskilt anvisad led
 4. tälta eller sätta upp utrustning för övernattning, ställa upp husvagn, husbil eller liknande
 5. a) använda engångsgrill; b) elda med ved, kol eller använda grill annat än på anvisad plats
 6. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel
 7. på ett störande eller högljutt sätt använda musik- eller ljudanläggning
 8. uppföra någon form av anläggning eller placera ut för reservatet främmande föremål
 9. medvetet störa betesdjur
 10. dumpa trädgårdsavfall
 11. plantera eller så in växter eller sätta ut djur
 12. gräva upp växter
 13. köra motordriven cykel annat än på allmän eller enskild väg
 14. köra eller sjösätta vattenskoter eller motsvarande farkost
 15. starta eller landa med luftfartyg eller flyga fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg, exempelvis drönare, på en höjd understigande 120 meter över medelhavsnivå
 16. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch eller liknande

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd:

 1. placera eller sätta upp snitsel, orienteringskontroll eller liknande anordning annat än tillfälligt, högst 10 dygn, under förutsättning att kontaktuppgifter och datum för uppsättning anges på de utplacerade föremålen
 2. anordna och organisera tävling eller liknande arrangemang
 3. anordna och organisera lägerverksamhet eller liknande arrangemang
 4. lägga upp båtar på stranden

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1994

Storlek: 52 hektar

Kommun: Höganäs

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering längs Nabbavägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.268722, E 12.587167

Hitta mig

Strandskata

Illustration: Nils Forshed


Den högljudda strandskatan häckar på strandängarna och födosöker i det grunda vattnet. Den låter ofta mycket medan den flyger och inte sällan hör man ett högt och gällt "kubik! kubik! kubik!" när den drar förbi.

Mer information

Karta för utskrift över Nabben.

Karta för utskrift över Nabben.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss