Frostavallen-Ullstorp

I Ullstorps naturreservat växer 100-årig bokskog som genomkorsas av lättgångna grusvägar och stigar. Den lummiga bokskogen inbjuder till strövtåg året om.

Bokskog med tätt krontak

Bokarnas täta lövverk släpper igenom en begränsad mängd dagsljus och bara några få växter klarar av att leva i skuggan under träden. Till dessa arter hör skogsbingel, myskmadra och hässlebrodd. Bokskogens karaktärsfågel heter grönsångare. Den är ganska svår att få syn på men har en sång som är lätt att känna igen. Sången påminner om ljudet av ett mynt som snurras och släpps på ett hårt underlag.

Gård med anor

Ullstorps gård nämns för första gången i skriftliga källor år 1606. Boningshuset fick sitt nuvarande utseende runt år 1840. Så sent som i början av 1900-talet omgavs Ullstorp av vidsträckta ängar.

Populärt friluftsområde

Naturreservatet genomkorsas av flera vandringsleder. Vaxsjö-slingan är anpassad för rullstol och barnvagn. Flera av lederna har anlagts inom projekt Frostavallen-Dagstorp som pågått mellan åren 2005–2010. Ett av projektets syften har varit att förbättra tillgängligheten till Vaxsjön och Frostavallen, ett strövområde som var populärt redan på 1930-talet.

Foto: Carina Zätterström

Kontakt

Förvaltaren Stiftelsen Skånska Landskap

E-post info@skanskalandskap.se

Telefon 044-309 39 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • tälta
  • skada träd och buskar
  • plocka blommor eller gräva upp växter
  • elda utanför anvisade platser, se bifogad karta

Karta över eldplatserPDF

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

- göra upp eld annat än med medhavd ved eller stormkök på för eldning särskilt anvisade platser markerade på bifogad karta, bilaga 1.

- tälta

- göra åverkan på buskar och träd samt att plocka blommor eller gräva upp växter

- framföra cykel, motordrivet fordon eller övriga transportmedel annat än på därför avsedda vägar och stigar.

Bilaga 1PDF

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Fiske Fiske
  • Informationstavla Informationstavla
  • Rastplats Rastplats
  • Tillgänglighet Tillgänglighet
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1969

Storlek: 51 hektar

Kommun: Höör

Förvaltare: Stiftelsen Skånska Landskap

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.974028, E 13.535806

Hitta mig

Spillkråka. Katarina Månsson


Spillkråkan är lika stor som en kråka och är Europas överlägset största hackspett. Den trivs i gamla skogar med mycket död ved. Varje år hackar den ut ett nytt bohål. De övergivna bohålorna blir ofta bon åt andra djur, som kattuggla och skogsduva. Spillkråkan kan knappast förväxlas med någon annan art. Den mycket starka sången som låter kly-kly-kly och trumningarna som påminner om kulsprutesalvor kan höras på långt avstånd.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Stiftelsen Skånska Landskaps webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

InformationsskyltPDF

Folder om Frostavallens strövområdePDF

Beslut & skötselplan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterpå Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.