Frostavallen-Ullstorp

Naturreservatet Frostavallen-Ullstorp ingår i strövområdet Frostavallen som förvaltas av Höörs kommun och Stiftelsen Skånska landskap. I den 100-åriga bokskogen gömmer sig både spår efter gamla torp och gamla vulkaner. Slingor av varierande längd visar vägen. Den idylliska Vaxsjön erbjuder såväl fiske och svalkande bad, som tillgänglighetsanpassade promenadstråk. Den lummiga bokskogen inbjuder till strövtåg året om.

Bokskog med tätt krontak

Bokarnas täta lövverk släpper igenom en begränsad mängd dagsljus och bara några få växter klarar av att leva i skuggan under träden. Till dessa arter hör skogsbingel, myskmadra och hässlebrodd. Bokskogens karaktärsfågel heter grönsångare. Den är ganska svår att få syn på men har en sång som är lätt att känna igen. Sången påminner om ljudet av ett mynt som snurras och släpps på ett hårt underlag.

Gård med anor

Ullstorps gård nämns för första gången i skriftliga källor år 1606. Boningshuset fick sitt nuvarande utseende runt år 1840. Så sent som i början av 1900-talet omgavs Ullstorp av vidsträckta ängar.

Friluftsliv

Reservaten Frostavallen-Ullstorp, Bjäret och Dagstorp Länk till annan webbplats. ingår i strövområdet Frostavallen som förvaltas av Höörs kommun och Stiftelsen Skånska Landskap. Här finns flera vandringsleder, rastplatser, eldstäder och övernattningsmöjligheter. Ullstorp ligger strax öster om den populära badsjön Vaxsjön och precis utanför reservatet möts två olika Skåneleder (SL2 nord till syd, etapp 6 och SL3 ås till ås, etapp 7) varav den första går igenom reservatet. Här finns även rundor som Ulltorpsslingan (4,6 km), som passerar den gamla gården Ulltorps gård, samt den tillgänglighetsanpassade Vaxsjöslingan (2,9 km), som går runt sjön. I den betydligt längre Långstorpsslingan (9,9 km) passerar du Silverdalen och den gamla vulkanen Djuraliden som erbjuder en fin utsikt. Parkering finns på västra sidan om Vaxsjön. Närmaste busshållplats är Ullstorp Lundagård.

Vaxsjön. Foto: Carina Zätterström

Kontakt

Förvaltaren Stiftelsen Skånska Landskap

E-post info@skanskalandskap.se

Telefon 044-309 39 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • tälta
  • skada träd och buskar
  • plocka blommor eller gräva upp växter
  • elda utanför anvisade platser, se bifogad karta

Karta över eldplatser Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

- göra upp eld annat än med medhavd ved eller stormkök på för eldning särskilt anvisade platser markerade på bifogad karta, bilaga 1.

- tälta

- göra åverkan på buskar och träd samt att plocka blommor eller gräva upp växter

- framföra cykel, motordrivet fordon eller övriga transportmedel annat än på därför avsedda vägar och stigar.

Bilaga 1 Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Fiske Fiske
  • Informationstavla Informationstavla
  • Rastplats Rastplats
  • Tillgänglighet Tillgänglighet
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1969

Storlek: 51 hektar

Kommun: Höör

Förvaltare: Stiftelsen Skånska Landskap

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.974028, E 13.535806

Hitta mig


Skogsbingeln växer i den skuggiga och näringsrika ädellövskogen ofta tillsammans med bok. Den syns ofta i frodiga och marktäckande bestånd. Det kan vittna om att berggrunden har ett vulkaniskt förflutet. Skogsbingeln har olika hon- och hanplantor (tvåbyggare). En intressant växt som avbildades tillsammans med Carl von Linné på hundralappen som användes 1986 till 2017.
Illustration: Martin Holmer