Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Risberga gravfält

domarring

Domarring på Risberga gravfält. Foto: Emma Karlsson, Östergötlands museum.

I en hage hundra meter sydväst om landsvägen mellan Skänninge och Vadstena finns ett gravfält från yngre järnålder. Det ligger vid en gammal vägsträckning som syns som en hålväg tvärs över gravfältet.

På gravfältet finns 44 fornlämningar som utgörs av sexton högar, tio runda eller närmast runda stensättningar, två domarringar och sexton resta stenar. Gravarna är från yngre järnålder och de är mellan 1 000 och 1 600 år gamla.

Gravhögarna är fem till elva meter i diameter och den högsta är en dryg meter hög. På en av högarna i gravfältets centrala del finns ett gravklot av granit. Stensättningar är flacka gravar där gravens form är markerad med stenar i ett eller ett fåtal lager. De är mellan fyra och tio meter i diameter. Flera gravhögar och stensättningar av har skadats av gammal odling. Dessutom har hålvägen som passerar genom gravfältet skadat några av högarna.

På gravfältet finns två domarringar. Den ena består av sju och den andra av nio stenar. Namnet domarring kommer från en medeltida idé att de var tingsplatser. Man trodde att det på varje sten satt en domare och i och med det udda antalet stenar kunde en dom aldrig bli oavgjord. Nu vet vi att domarringarna är gravar som oftast kan dateras till äldre järnålder (år 0 till 500 efter Kristus). Det är brandgravar där den döde bränts och de brända benen har grävts ner i en grop inne i domarringen.

Av de resta stenarna på gravfältet har tre fallit omkull och de övriga lutar mer eller mindre. Några av dem kan vara rester av ännu en domarring som blivit delvis bortodlad. I åkerkanten i den sydöstra delen av gravfältet finns dessutom en samling stenar som kan ha varit resta.

Det finns en 50 meter lång hålväg som skär tvärs genom gravfältet. Då hålvägen skadar några av gravarna är det möjligt att den tillkommit efter det att gravarna anlagts. På andra sidan landsvägen, ungefär 600 meter rakt in från vägen, finns ett hålvägssystem som består av nio hålvägar med en sammanlagd längd på över 900 meter. Där finns både parallella och korsande hålvägar.

Det är svårt att datera en hålväg. De bildas där människor och djur ofta färdas så att marken nöts ner och till slut blir som ett dike. När hålvägen blivit för djup eller på annat sätt obekväm, gick man bredvid den och på så sätt bildades en ny, parallell, hålväg. Det bildas fortfarande nya hålvägar där människor och djur ofta går.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Fornlämning nr: L2012:5809, L2012:5740

RAÄ-nr Fivelstad 10:2 och 20:1

Kommun: Motala

Fornlämning nr: L2012:5810, L2012:5809

RAÄ-nr Fivelstad 10:1-2

Hitta hit

Hitta hit

Åk väg 206 mellan Skänninge och Vadstena. Cirka 1,7 kilometer söder om Fivelstads kyrka finns en liten blå fornlämningsskylt vid vägkanten som pekar mot gravfältet.

Koordinater

58°25'46.5"N 15°1'2.9"E

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss