Gravfält vid Gäverstad

I en hage alldeles intill Göta kanal finns ett vackert järnåldersgravfält med högar och stensättningar. Tidigare passerade landsvägen till Söderköping alldeles intill gravfältet. Från gravfältets högar kan man betrakta hur båtarna färdas förbi på kanalen.

Gravfältet med sina 29 fornlämningar innehåller sex högar och 23 runda stensättningar. Här begravde man sina döda under yngre järnålder, för 1 000-1 500 år sedan. Kanske var det gårdsgravfält för Gäverstad som ligger på andra sidan kanalen.

En av gravhögarna skiljer sig från de övriga genom sin storlek. Den stora gravhögen är hela 17 meter i diameter och nära två meter hög. Med sin storlek dominerar den gravfältet. Den stora högen har en mittgrop. En sådan kan ha bildats när en inre träkonstruktion i graven förmultnat och fallit samman. De övriga högarna har en diameter på 6-8 meter och är knappt meterhöga.

Stensättningarna är 4-8 meter i diameter. Stensättningar är flacka gravar där gravens form är markerad med stenar i ett eller ett fåtal lager. På knappt hälften av stensättningarna finns en delvis synlig kantkedja av utvalda stenar.

När någon skulle begravas under yngre järnålder var det vanligaste att den döde brändes på bål. Därefter samlades de brända benen och personliga tillhörigheter som redskap och smycken samman. Benen och föremålen lades ner i en urna eller näverask som ställdes ner i en grop i marken. Ibland lades benen direkt i gropen utan något gravkärl. Över graven byggdes sedan antingen en stensättning eller en gravhög. Om man skulle bygga en gravhög startade man ofta med ett röse av sten som sedan täcktes av jord och grästorv till önskad höjd.

Göta kanal började byggas 1810 och 1832 kunde kung Karl XIV Johan inviga Östgötadelen. Då hade kanalen på Västgötasidan varit klar i tio år. Kanalen stryker förbi gravfältet på dess norra sida. Mellan kanalen och hagen med gravarna finns en väg längs kanalbanken. Om man följer den i ungefär 800 meter åt väster kommer man till Klämman. Det är en enkelsluss som stod klar 1826. Numera står slussportarna för det mesta öppna och de används nästan bara för att reglera vattenståndet i sjön Asplången.

Slussarna sköttes av slussvaktare. Att vakta slussen var ett dygnet-runt-arbete och det var en syssla som ofta gick i arv. Slussvaktarna avlönades med bostad, ved, jord för odling och kontanter. På en kulle intill slussen vid Klämman finns en slussvaktarbostad som byggdes 1903.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Söderköping

Fornlämning nr: L2010:5532

RAÄ-nr Västra Husby 26:1

Hitta hit

Hitta hit

Åk väg 210 mellan Norsholm och Söderköping. Cirka 2,5 kilometer öster om V Husby sväng in på en liten avtagsväg till vänster (om man kommer från V Husby) med en liten blå fornlämningsskylt med texten Gravfält 100 meter.

Koordinater: 58°29'40.7"N 16°12'47.2"E

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss