Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulterna - ett gravfält i Kättilstad

Gravfältet Kulterna.

Gravfältet Kulterna. Foto: Ann-Charlott Feldt, Östergötlands museum.

Kyrkbyn Kättilstad ligger högt uppe på en åsrygg norr om sjön Striern. Strax norr om kyrkan finns ett gravfält. Den backiga terrängen, de höga träden och gravfältets högar ger platsen en uråldrig atmosfär.

Gravfältet Kulterna ligger mitt emot kyrkan i Kättilstad. Dagens kyrkogård och gravfältet skiljs åt av den gamla landsvägen som gör en krok just här. På gravfältet finns 27 fornlämningar. De utgörs av arton högar och nio runda eller närmast runda stensättningar. Stensättningar är flacka gravar där gravens form är markerad med stenar i ett eller ett fåtal lager. Här begravde man sina döda under yngre järnålder, för 1000-1500 år sedan.

Många av gravarna på gravfältet är skadade och en hel del har försvunnit. År 1878 berättar fornforskaren Nordenskjöld att 40 "kullar" är kvar och att de används för grustäkt. I de nu kvarvarande gravarna finns skador av såväl grustäkt som av de vägar som löper genom gravfältet

Det finns flera uppgifter från 1800-talet om fynd i de gravar som förstörts. I en grav lär man ha hittat en hjälm och en urna med en skära. En annan notis berättar att en kruka av järn innehållande ett spjut och en kniv har hittats. Även urnor med aska och brända ben ska ha påträffats. Dessutom ska gamla mynt ha kommit i dagen vid grävning i gravarna.

Den första vetenskapliga undersökningen genomfördes 1901 då nio högar i gravfältets östra del grävdes ut. Samtliga var brandgravar. Det innebär att den döda bränts på bål innan gravläggningen. Gravarna innehöll bland annat en oval spännbuckla, en pilspets av järn och pärlor. Gravarna daterades till vikingatid (ca 800-150 efter Kristus). Under en av högarna upptäckte man en grävd grop med en urna fylld med brända ben och en pryl av järn. På urnans kant låg en skära av järn. Den graven dateras till romersk järnålder (år 0- 400 efter Kristus).

År 1911 undersöktes en grav under en stenhäll av granit. Under hällen låg ett kvinnoskelett. Den döda var begravd liggande på mage och det fanns inga föremål i graven. Ännu en undersökning på gravfältet gjordes 1928 och fynden från den bestod i huvudsak av brända ben.

Fornlämning nr: L2011:2350, RAÄ-nr Kättilstad 60

Det finns en sägen om en man, en hövding, som kallades Kättil Okristen. Han ska ha bott i Kättilstad. Enligt en berättelse från 1700-talet ska han vara stamfar till kung Sverker den äldre, som var kung 1130-1156. Kättil var hedning och ska ha varit så stor motståndare till kristendomen som spreds över landet att han lät bygga en stor gravhög åt sig själv. I den tillbringade han sina sista levnadsår för att slippa umgås med de kristna. Gravhögen ska ha legat där Kättilstads kyrka står idag. När den första kyrkan byggdes ska man ha grävt bort gravhögen med Kättils och hans hustrus ben. Benen grävdes nervid kyrkogårdsmuren på norra sidan om kyrkan.

Senare har man hittat en bit av ett ovanligt kraftigt skallben som enligt sägnen skall ha tillhört Kättil Okristen. När man tittar i kyrkans inventarieförteckning från 1829 kan man läsa följande:

”Dessutom förvaras såsom forntida Minnesmärke ett petrificat, som blifvit funnit i jorden invid den gamla Kyrkan, då den samma raserades, och planeringen till den nya gjordes, hwilket förmenas wara reliquier af Hufvudskålen efter den ryktbara Kettil Ochristen”.

Än i dag förvaras biten av skallben i kyrkan. Den ligger i en liten träskål och är inlåst i kyrkans kassaskåp och sägnen om honom har fått ett eget fornlämningsnummer.

En bit av ett skallben som enligt sägnen hört till Kättil Okristen.

En bit av ett skallben som enligt sägnen hört till Kättil Okristen. Foto Ann-Charlott Feldt, Östergötlands museum.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Kinda

Fornlämning: L2011:2690 och L2011:2460

RAÄ-nr Kättilstad 10:1-2

Hitta hit

Hitta hit

Åk väg 23/34 mellan Linköping och Kisa. Ta av mot Åtvidaberg/Rimforsa C i rondellen vid Rimforsa. Följ skylt mot Åtvidaberg/Björkfors i Rimforsa. Efter ca 7,2 km sväng vänster mot Åtvidaberg och Kättilstads naturreservat. Efter cirka 1,1 km sväng höger mot Kättilstads kyrka. Gravfältet ligger på vägens vänstra sida mitt för kyrkan.

Koordinater

58°5'52.9"N 15°46'12.7"E

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss