Öna kulturreservat

Öna är en liten by djupt inne i skogen som kännetecknas av närmast ofattbart magra förhållanden. Byn är ett pedagogiskt exempel på hur livet kunde gestalta sig i en fattig skogsbygd fram till början av 1900-talet. 

Byns gårdar ligger på en udde invid Stensjön och utgörs av små timrade stugor och ekonomibyggnader. Gårdarnas magra resurser har haft en konserverande effekt på såväl byggnadsskick som odlingslandskap.

Marken vid Öna är stenig och blockig. De små åkrarna ligger insprängda varhelst det gick att plöja eller gräva för hand. Man har också fört på jord och skapat terrasseringar för att utöka åkermarken. Helt naturligt finns här rikligt med odlingsrösen.

Öna är ursprungligen en utjord till hemmanet Dockebo och bebyggdes förmodligen på 1600-talet. Första gången Öna omtalas är år 1736. Genom mödosamt arbete har skogen öppnats till förmån för åkrar och ängar. Då laga skifte genomfördes år 1928 hade Öna vuxit till fyra fastigheter.

Runt om den lilla inägan tar utmarken vid. Utmarken, det vill säga skogen, var viktig för försörjningen. Här fanns bete för boskapen, ved och byggnadsmaterial.

Jordbruket på Öna är numera nedlagt. Sedan 1960-talet betas större delen av inägorna, vilket har gjort att odlingslandskapet är tydligt och pedagogiskt med stora kultur- och naturvärden.

Vägen till kulturreservatet är skyltad från Haraldsbo i södra delen av Linköpings kommun.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förTorrdass Torrdass
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 53,9 hektar

Skyddsår: 2002

Kommun: Linköping

Markägare: Privat och Östergötlands museum

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss