Götavirke

Vallen sedd från söder vid Hageby.

Foto: Ann-Charlott Feldt, Östergötlands museum. Götavirke. Vallen sedd från söder vid Hageby.

Mellan sjöarna Asplången och Lillsjön sträcker sig en gammal försvarsvall från vikingatiden – Götavirke. Den slingrar sig fram i terrängen med många avbrott skapade av senare generationers byggande och grävande. Många forskare har funderat över vallen. Vem byggde den? När och varför?

Försvarsvallen var en gång ungefär 3,5 kilometer lång. I dag är den borta på många ställen där man odlat, tagit grus eller byggt hus, vägar och en golfbana. Där den är som tydligast syns den som en jordvall, men då den byggdes på vikingatiden (800-1050 efter Kristus) kan den ha varit försedd med en palissad på krönet och en vallgrav på östra sidan av vallen.

Vallen, som är uppbyggd av jord, lera och sten, var förstärkt med större stenblock längst ner på sidorna. Den har varit upp till tolv meter bred och omkring fyra meter hög. I den södra delen finns ett par passager genom vallen som kan vara ursprungliga öppningar. Som ett extra skydd fanns risgärden som kunde täppa till såväl Storån som Lillån och reglera vattennivån. Rester av dessa risgärden har hittats i båda åarna, bland annat vid gården Rökstad, bara några kilometer österut.

Bygget av vallen måste ha krävt en stor arbetsinsats. Utmed Götavirke fanns ett antal gårdar med tillhörande gravfält från vikingatid. Kanske har varje gård haft ansvar för att upprätthålla försvaret för den del av vallen som berörde gården. Men vem som styrde området och beordrade vallbygget vet vi inte. Den har jämförts med Danavirke som byggdes i gränsen mellan Danmark och Frankerriket på 800-talet. Den är också samtida med Offa’s Dyke som bildade gräns mellan England och Wales.

Vid en forskningsundersökning 1999 kunde man se de olika jord, grus och lerlager som vallen var uppbyggd av. På båda sidor fanns stenskoningar längst ner. Öster om vallen upptäckte man en minst 4 meter bred och 1,5 meter djup vallgrav med trärester i bottenlagret. Dateringar från vallen visar att denna anlades under vikingatid. Under vallen fanns ett äldre kulturlager som kunde dateras till folkvandringstid (400-550 efter Kristus). I lagret fanns bland annat keramik.

Fornlämning nr L2009:1523, RAÄ-nr Västra Husby 125:1

Fornlämning nr L2009:2038-2039, RAÄ-nr Västra Husby 182:1-2

Fornlämning nr L2012:2391, RAÄ-nr Gårdeby 22:1

Tvärdalavallen har löpt parallellt med Götavirke, cirka 2 kilometer längre västerut. Den är inte lika imponerande som Götavirke och påminner bitvis om en stensträng. Den kan följas på en 1,7 kilometer lång sträcka från Hällerstadsjön och norrut. Kanske har den varit ännu längre då det finns vall kombinerad med en stensträng en halv kilometer längre norrut. I så fall har försvarsanläggningen vid Tvärdala en total längd på 2,4 kilometer. I anläggningen har man också utnyttjat bergsbranter.

Vid Hällerstadsjön finns också en fornborg som ligger cirka 400 meter sydväst om vallens sydligaste del. Fornborgen ligger på krönet av ett kuperat bergsparti och är begränsad av branta stup i väster och söder. De övriga branta sluttningarna och avsatserna är försedda med vallar som på ett parti är kallmurade. År 1934 gjordes en arkeologisk undersökning i borgen. Då hittades två pyramidformiga vävtyngder och något som kan vara en hyddbotten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Söderköping

Fornlämning nr: L2010:5707, L2010:5494, L2010:6050, L2010:5710, L2010:5779, L2010:6280, L2010:6281, L2010:6051, L2010:6273 och L2010:5709

RAÄ-nr Västra Husby 12:1, 100:1, 231:1-6 och 230:1-2

Hitta hit

Hitta hit

Åk väg 210 mellan Norsholm och Söderköping. I Västra Husby sväng mot Ö Ryd. Följ vägen i knappt 2 km så syns försvarsvallen Götavirke i hagmarken till höger. För närvarande saknas besöksparkering och informationsskylt i området.

Koordinater

58°28'27.6"N 16°10'5.1"E

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss