Graby gravfält

Grafsten

Kartan över gravfältet är ritad år 1865 av fornforskaren Leonard Fredrik Rääf som också kallas ”Ydredrotten”.

En gång i tiden, under den senare delen av 1300-talet, ägdes Graby i Sunds socken av nunnorna vid S:t Martins kyrka i Skänninge. Långt innan dess bodde det människor i Graby. Det stora gravfältet, odlingslämningar och andra fornlämningar berättar om människorna på platsen.

Graby ligger på östra sidan av Stora Sundsjön. På krönet av en sandig höjd mellan sjön och gården finns ett stort gravfält med 74 högar och 28 stensättningar. Gravfältet är välbevarat men spår efter odling på platsen gör att man kan misstänka att här funnits ännu fler gravar men att en del försvunnit med åren.

Gravarna är från yngre järnåldern och de är mellan 1000 och 1600 år gamla. Från samma tid, eller kanske ännu äldre, är namnet Graby och det är mycket möjligt att gården ligger på samma plats idag som en gång i tiden när gravfältet användes.

På flera av gravarna kan man se olika konstruktionsdetaljer. Ett tiotal högar och en av stensättningarna har mittgrop – kanske ett spår efter en inre konstruktion som kollapsat. De största högarna på gravfältet har tydliga kantrännor. Rännorna gör att högarna både ser högre ut än vad de egentligen är och att de får en tydlig avgränsning.

Förutom de gravar som går att se ovan mark finns här säkert också många som inte har någon markering som vi kan se idag. Kanske har de aldrig haft någon, kanske har det funnits en enkel markering som är nu försvunnen.

Runt Graby finns andra lämningar från äldre tider. På vägen fram till gården passerar man ett område med röjningsrösen (RAÄ-nr Sund 71:1) som sträcker sig på båda sidor om vägen.

Cirka 350 m sydöst om gården, intill en brukningsväg finns Tyrs källa – en gammal offerkälla (RAÄ-nr Sund 72:1).

Fortsätter man ytterligare ca 300 m längs brukningsvägen kommer man fram till en gravhög och en domarring i skogskanten (RAÄ-nr Sund 147:1).

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Med sina 74 högar och 28 stensättningar är gravfältet imponerande.

Kommun: Ydre

Fornlämning nr: L2010:3629

RAÄ-nr Sund 145:1

Hitta hit

Hitta rätt

Åk väg 131 mellan Tranås och Österbymo. Sväng mot Sunds kyrka (4, 8 km från Österbymo). Följ landsvägen förbi kyrkan och vidare i ca 2, 8 km. Där vägen delar sig följ skyltning mot Graby i 1,1 km. Ta till vänster på gården och följ sedan vägen i en skarp högerkurva. Gravfältet ligger till höger om vägen ca 100 m efter kurvan.

Koordinater

 57°53'9.6"N 15°15'28.0"E

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss